Aizvadītas pirmās iedzīvotāju sapulces

Aizvadītas pirmās iedzīvotāju sapulces

Ņemot vērā iedzīvotāju ieteikumus, šogad ikgadējās sapulces tika ieplānotas nedaudz vēlāk. Lai arī aiz loga laiks mūs lutināja un tā vien aicināja doties laukā un baudīt saules starus, tas tomēr nemazināja iedzīvotāju aktivitāti, jo tikšanās bija kupli apmeklētas. 

Sapulces norisinājās no 2. līdz 4. aprīlim. Raņķos, Rudbāržos un Sieksātē zālē bija aizņemtas visas vietas. Skrundā iedzīvotāju aktivitāte bija nedaudz mazāka.

Pagastos un Skrundas pilsētā domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece nelielā prezentācijā sniedza aptuvenu ieskatu reģionālajā reformā, aicinot iedzīvotājus paust savu viedokli un būt aktīviem. Kā atzīmēja domes vadītāja, protams, jāsagaida Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra vizīte, kurš solījies apciemot visus novadus, lai skaidrotu reformas kritērijus, nepieciešamību, ieguvumus, plānus. L. Robežniece informēja arī par 2019. gada budžetu, kā arī pastāstīja par īstenotajiem projektiem, īpašu uzmanību pievēršot uzņēmējdarbības laukumam Kalna ielā 17 un jaunajai AS “Sadales tīkls” apakšstacijai, kas sāks darboties jau pavisam drīz. Domes priekšsēdētāja uzsvēra Aizsardzības ministrijas nozīmi mūsu novada attīstībā – gan poligona paplašināšanas, gan Rudbāržu muižas, gan Kalpaka takas labiekārtošanas kontekstā.

Pagastu pārvalžu vadītāji atskatījās uz iepriekšējā gadā īstenotajiem projektiem un paveiktajiem darbiem, kultūras dzīves aktivitātēm, kas īpaši kupli apmeklētas Raņķu pagastā. Arī Rudbāržos tiek domāts par dažādiem interesantiem pasākumiem, iesaistot ikvienu iedzīvotāju. Raņķos par aktualitātēm poligonā “Mežaine” informēja Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes komandieris Andris Rieksts, savukārt par Jaunsardzes centra darbību Rudbāržos stāstīja jaunsargu pārstāvis.

Noslēgumā iedzīvotāji tika aicināti uzdot jautājumus. Tie galvenokārt bija saistīti ar namu apsaimniekošanu, nekustamā īpašuma lietām - tika jautāts par veciem kokiem, kuri varētu apdraudēt īpašumu vai cilvēka dzīvību, atkritumu šķirošanu un apsaimniekošanu, ūdens skaitītājiem, to nomaiņu, rādījumu nodošanu, kā arī ar īpašumu un to nomu saistīti jautājumi.

Paldies iedzīvotājiem par aktivitāti un iesaistīšanos! Aicinām arī turpmāk būt aktīviem un jautājumu gadījumā uzreiz sazināties ar pašvaldības vai pašvaldības iestāžu speciālistiem.

Teksts: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto; Iveta Rozenfelde un Anna Bivbāne