Aktualizē drošības jautājumus novadā

Aktualizē drošības jautājumus novadā

11. februārī Skrundas novada pašvaldības vadība un speciālisti tikās ar Valsts policijas Kurzemes reģiona pārstāvjiem, lai pārrunātu drošību novadā un turpmāko sadarbību.

Uz tikšanos bija aicināts Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes priekšnieks Indulis Blīgzna, Kuldīgas iecirkņa priekšnieks Normunds Aleckis, Kriminālpolicijas nodaļas priekšnieks Kārlis Prūsis un Kārtības policijas nodaļas priekšniece Vita Maslobojeva.

Uzrunājot klātesošos, Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece uzsvēra, ka pašvaldībai šī tikšanās ir ļoti nozīmīga, jo mums ir svarīgi, lai cilvēki novadā justos droši.

Kā informēja VP Kurzemes reģiona pārvaldes priekšnieks Indulis Blīgzna, Valsts policijā ir gaidāmas reformas, kurām kā pilotvieta izvēlēta Kuldīgas iecirkņa teritorija. Pārmaiņas gaidāmas jau ar 1. martu. Viņš uzsvēra, ka ir pienācis laiks policijai mainīties un būt tuvāk sabiedrībai, cilvēkiem. Šo procesu galvenais uzdevums ir panākt, lai policijas darbinieki būtu vairāk redzami un klātesoši tieši teritorijās, ielās, lai viņi ir ar plašāku zināšanu bāzi un pilnvaru apjomu. Izmaiņas skars arī policijas ekipāžas. Ekipāžu skaits būs lielāks. Operatīvā vadības nodaļa atrodas Liepājā, tai ir redzams ekipāžu izvietojums, un uz notikuma vietu tiks sūtīta tuvākā ekipāža, kurai būs pienākums uz vietas maksimāli atrisināt radušos situāciju. Reaģēšanas ātrums ir noteikts Ministru Kabineta noteikumos. Kā apstiprināja I. Blīgzna, Skrunda varētu būt kā bāzes vieta, savukārt Kuldīgas iecirkņa priekšnieks Normunds Aleckis papildinot iepriekš teikto, uzsver, ka reformas rezultātā darbinieki mazāk atradīsies kabinetos, ekipāžas būs mobilas, līdz ar to esošās Valsts policijas telpas Skrundā būs mazāk apdzīvotas. Viņš atzīst, ka ir jārēķinās ar to, ka uz notikuma vietu Skrundas novadā var tikt novirzīta ekipāža, piemēram, no Saldus, jo notikuma brīdī tā būs vistuvāk. Kuldīgas iecirkņa priekšnieks atklāja, ka iedzīvotājiem par notikumiem būs iespēja ziņot arī anonīmi, jo bieži vien cilvēks nevēlas, lai zvanot uz operatīvo tālruni, viņa saruna tiktu ierakstīta.

Indulis Blīgzna sarunas gaitā aicināja pašvaldības pārstāvjus informēt policiju par riska vietām, problēmvietām, kur policijai būtu jābūt redzamākai.

Tika pārrunāta arī līdzšinējā sadarbība ar Valsts policiju, kur pašvaldības policijas vecākais inspektors Andis Doniņš atzīmēja, ka kopumā sadarbība ir laba, bet ir bijušas atsevišķas situācijas, kad Valsts policijas darbība varētu būt aktīvāka un operatīvāka. Arī Normunds Aleckis uzteica sadarbību ar Skrundas novada pašvaldības policiju un atzina, ka šobrīd kriminālpolicijā trūkst cilvēkresursu, taču cer, ka līdz gada beigām to izdosies mainīt. Valsts policijā kopumā ir jūtams darbinieku trūkums.

Kā viena no svarīgākajām šīs dienas tāmām tika pārrunāta narkotiku izplatība, kas ir aktualizējusies ne tikai Skrundas novadā, bet visā valstī. Kriminālpolicijas nodaļas priekšnieks Kārlis Prūsis informēja, ka ir veikti vairāki reidi skolās, ir uzsākti kriminālprocesi. Viņš uzsvēra, ka Kriminālpolicijas nodaļas uzdevums ir ķert tieši tirgotājus, taču ir nepieciešams strādāt arī ar šiem lietotājiem. Nīkrāces pagasta sociālā darbiniece Santa Knopkena atklāja, ka viņa ikdienā saskaras ar jauniešiem, kas ļoti atklāti runā par narkotiku lietošanu un tajā nesaskata neko ļaunu. Savukārt Skrundas vidusskolas direktors Ainārs Zankovskis atzina, ka skolā veiktais reids bija izdevies, un pauda cerību, ka šāda veida aktivitātes no policijas puses būs arī turpmāk.

VP Kurzemes reģiona pārvaldes vadītājs Indulis Blīgzna informēja, ka pēc reformas Kuldīgas novada teritorijā būs divi prevencijas inspektori, kuru uzdevums būs informēt iedzīvotājus par dažādiem drošības pasākumiem. Loreta Robežniece gan pauda bažas, ka tas ir par maz uz visu iedzīvotāju skaitu.

Runājot par drošību Nīkrācē, pakalpojumu pārvaldes vadītāja Ilona Rītiņa atklāja, ka pagastā regulāri notiek dažādi pārkāpumi, kas, iespējams, saistīti ar personām, kas tikušas atbrīvotas no ieslodzījumu vietām. Atzinīgi tika novērtēta policijas ekipāžas patrulēšana pagasta teritorijā, kas ievērojami ir uzlabojis situāciju, un cilvēki jūtas drošāk.

Sapulces dalībnieki pieskārās arī procesā esošām lietām, to virzībai un rezultātam. Noslēgumā domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece pateicās policijas pārstāvjiem, uzsverot, ka šī saruna pašvaldībai bija ļoti svarīga, un novēlēja veiksmīgu sadarbību arī turpmāk.

 

Teksts un foto: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste