Apstiprināts jaunais dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu cenrādis

Apstiprināts jaunais dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu cenrādis

26. janvāra sēdē Kuldīgas novada domes deputāti lēma mainīt Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu cenrādi, kas nav aktualizēts kopš 2009. gada. Cenas mainījušās laulības reģistrācijas ceremonijai un kāzu jubilejas svinībām – turpmāk, reģistrējot laulību, būs atlaides novadā deklarētajiem iedzīvotājiem. Tas nozīmē, ka pāris, kur abi savu dzīvesvietu deklarējuši Kuldīgas novadā, laulību ceremonijai saņems 50% atlaidi un viņiem laulības noslēgšana Kuldīgas novadā izmaksās lētāk kā līdz šim.

Turpmāk laulības reģistrācija bez muzikāla noformējuma Kuldīgas novadā nedeklarētām personām maksās 30 eiro, svinīgā laulības reģistrācija vai kāzu gadskārtu atzīmēšana 60 eiro, bet laulības reģistrācija ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām – 200 eiro. Reģistrējot laulību, novadā deklarētiem iedzīvotājiem būs atlaides – 25%, ja viens no pāra ir deklarēts Kuldīgas novadā, bet 50% atlaide, ja abi dzīvesvietu deklarējuši novadā.

Līdz šim laulības reģistrācija dzimtsarakstu nodaļas telpās bez muzikālā noformējumā maksāja 18,15 eiro, svinīga ceremonija vai kāzu jubilejas atzīmēšana 36,30 eiro, bet laulības reģistrācija ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām – 169,40 eiro.

“Jo vairāk iedzīvotāju savu dzīvesvietu deklarējuši pašvaldībā, jo lielākas iespējas tai attīstīt un labiekārtot infrastruktūru, nodrošināt plašākas sociālā atbalsta iespējas. Līdzīgi kā nauda seko skolēnam, arī iedzīvotāju ienākumu nodoklis seko tā maksātājam – palielinoties novadā deklarēto iedzīvotāju skaitam, vairāk naudas ir pašvaldības budžetā, ko tā var tērēt iedzīvotāju labā. Tāpēc plānojam arī turpmāk strādāt pie atbalsta Kuldīgas novada iedzīvotājiem, piedāvājot atlaides pašvaldības pakalpojumiem, atbalstot seniorus vai paplašinot jau esošos pašvaldības nodrošinātos labumus ģimenēm ar bērniem – brīvpusdienas, jaundzimušā pabalstu, līdzfinansējumu aukles pakalpojumiem un citus.” Saka Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inese Astaševska.  

Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļas cenrādis no 2023. gada 1. februāra.

Pakalpojuma veids

Cena Kuldīgas novadā nedeklarētām personām

Cena, ja vienai no personām, kas vēlas noslēgt laulību, deklarētā dzīvesvieta Kuldīgas novadā ir ne mazāk kā 6 mēnešus pirms iesnieguma par laulības reģistrācijas iesniegšanas dienas

Cena, ja abām personām, kas vēlas noslēgt laulību, deklarētā dzīvesvieta Kuldīgas novadā ir ne mazāk kā 6 mēnešus pirms iesnieguma par laulības reģistrācijas iesniegšanas dienas

Bez maksas

Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija bez muzikālā noformējuma

30,00

22,50

15,00

Personā, kurām piešķirta I vai II grupas invaliditāte, kā arī personas, kuras aktos noteiktajā kārtībā ir atzītas par trūcīgām.

Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija vai kāzu jubilejas svinību ceremonija ar muzikālo pavadījumu

60,00

45,00

30,00

Ja tiek atzīmēta Zelta (50 gadu), Dimanta (60 gadu) vai Briljanta (70 gadu) kāzu jubileja un viens no kāzu jubilejas atzīmētājiem savu dzīvesvietu deklarējis Kuldīgas novadā.

Svinīga laulības reģistrācija ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām**

200,00

150,00

100,00

 

*Pakalpojuma maksā nav iekļauta MK 24.09.2013 noteikumos Nr.906 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu” par laulības reģistrāciju noteiktā valsts nodeva.

**Nosacījumi pakalpojuma saņemšanai

  1. Laulību reģistrācija ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām tiek veikta pēc personu lūguma.
  2. Pakalpojums tiek sniegts Kuldīgas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
  3. Personām, kuras vēlas noslēgt laulību, attiecīgās laulību reģistrācijas vietas piemērotība laulības reģistrācijai jāsaskaņo ar Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļas darbiniekiem.
  4. Personām, kuras vēlas noslēgt laulību, jānodrošina laulības reģistrācijai piemērotus vai atbilstošus apstākļus.
  5. Pakalpojums ietver laulību reģistrācijas procedūru, tas neietver muzikālo pavadījumu, vietas noformējumu, iekārtošanu un citus papildus pakalpojumus.

KULDĪGAS NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻAS CENRĀDIS