Ar 2020. gada 1. janvāri būvniecības administratīvais process uzsākams elektroniski BIS

Ar 2020. gada 1. janvāri būvniecības administratīvais process uzsākams elektroniski BIS

Skrundas novada Būvvalde informē, ka saskaņā ar Būvniecības likuma Pārejas noteikumu 21. punktu, sākot ar 2020. gada 1. janvāri visas jaunās būvniecības ieceres varēs uzsākt  un būvniecības ieceres dokumentāciju iesniegt tikai elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS), izmantojot Būvniecības informācijas sistēmas publisko portālu (BISP) https://bis.gov.lv/bisp/ .

Kas ir BIS un kā ar to strādāt?

BIS informācijas sistēma ir elektroniskā vide, kurā tiek nodrošināta informācijas aprite starp būvniecības procesa dalībniekiem. Tajā atrodami būvniecības procesam nepieciešamie reģistri un ar būvniecības procesu un reģistriem saistītie e-pakalpojumi. Sistēmā pieejami valsts reģistros esošie dati gan par īpašnieku, gan īpašumu. Izmantojot BIS, iespējams iesniegt un saskaņot nepieciešamos dokumentus būvniecības uzsākšanai, kā arī iegūt informāciju par pašvaldības būvvaldes lēmumiem un pārraudzīt būvniecības procesu. BIS lietotāja rokasgrāmata.

Jebkurš iedzīvotājs vai uzņēmējs (būvniecības ierosinātājs), kurš vēlēsies uzsākt jebkādu būvniecības ieceri vai tā pilnvarotā persona (pilnvarojums jāveic caur BIS sistēmu),  varēs to veikt attālināti un vienlaikus sekot procesam līdzi BISP portālā, un visi dokumenti attiecībā uz konkrēto objektu būs pieejami šajā vietnē.

Lai darbotos BIS portālā, nepieciešams interneta pieslēgums un identifikācijas līdzekļi, piemēram, internetbankas pieejas rekvizīti vai eID karte. Savukārt sertificētajam būvspeciālistam, kuru piesaista būvniecības ieceres apstiprināšanai, jābūt drošam elektroniskajam parakstam. BIS pārzinis ir Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB).

Pamācību materiāli arī pieejami:

Biežāk uzdotie jautājumi par BISP sistēmu un Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) sniegtās atbildes skatīt šeit.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā, kas skar sistēmas funkcionalitāti un lietojumu, var vērsties Skrundas novada Būvvaldē (e-mail: kaspars.upenieks@skrunda.lv) vai pie sistēmas uzturētāja – Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB):

  • saziņa pa tālruni saistībā ar tehniskiem jautājumiem: BVKB tālrunis 62004010;
  • vai elektroniski: Instrukcija