Ar 2022. gada 1. decembri Skrundā stāsies spēkā jauni ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifi

Ar 2022. gada 1. decembri Skrundā stāsies spēkā jauni ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifi

SIA "SKRUNDAS KOMUNALĀ SAIMNIECĪBA" informē, ka ar 2022. gada 1. decembri stāsies spēkā jauni ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifi.

Pamatojoties uz SPRK Padomes 2022. gada 20. oktobra lēmumu nr. 232, SIA "SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” tarifi Skrundas pilsētā, Skrundas pagasta Cieceres, Kušaiņu un Jaunmuižas ciemā, Rudbāržu, Ranķu un Nīkrāces pagastā būs šādi:

  • Par ūdensapgādes pakalpojumu - 1,27 EUR/m3 bez PVN
  • Par kanalizācijas pakalpojumu - 1,30 EUR/m3 bez PVN.

Tarifu izmaiņas ir saistītas ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas izmaksu palielināšanos, t.sk. elektroenerģijas, degvielas cenu pieaugumu un valstī pieaugušo inflāciju.