Ar pašvaldības atbalstu īstenoti vairāki projekti

Ar pašvaldības atbalstu īstenoti vairāki projekti

Pavisam konkursa “Mēs Skrundas novadam!” ietvaros tika saņemti 11 projektu pieteikumi no nevalstiskām organizācijām un neformālām iedzīvotāju grupām.

1. Nīkrāces pagasta neformāla iedzīvotāju grupa (kopumā 27 dalībnieki) Nīkrāces pagastā izveidoja pastaigu un atpūtas parku “Labirints”.

Projekta laikā darba grupas dalībnieki veica katram uzticētos pienākumus. Tika izpļauta aizaugusī  teritorija, izzāģēti liekie un sausie koki, sagādāti materiāli, lai var izgatavot atkritumu tvertnes, sagādāti materiāli akmens labirintam un baskāju takai. Izgatavojām foto rāmi un izveidojām malkas novietni.  Vienpadsmit personas atbalstīja projektu ar savām artavām ziedojot nepieciešamās lietas, lai projekts tiktu realizēts.

Izveidotajā parkā ir iespējams izstaigāt akmens labirintu, ar basām kājām izbaudīt sajūtu taku un caur apšu birzs labirintu nonākt atpūtas zonā. Ir izveidota ugunskura vieta, malkas novietne, soliņi, atkritumu tvertnes, informācijas norādes un galds ar soliem. Teritorija ir apzaļumota. Papildus plānotajām aktivitātēm ir īstenotas vēl citas lietas, kas nebija paredzētas projektā.

2. Interesentu kopa “Latvijai 101” atjaunoja veļas žāvētavu aprūpes namā “Valtaiķi”. Interesentu kopā “Latvijai 101” ir apvienojušies vairāki aprūpes nama “Valtaiķi” darbinieki. Projekta ietvaros tika atjaunota veļas žāvētava aprūpes nama teritorijā. Nama iemītnieku drēbes tiek mazgātas un žāvētas regulāri, tāpēc atjaunotā veļas žāvētava ir liels ieguvums nama ikdienas dzīvē. Tā uzlabo iedzīvotāju dzīves kvalitāti un padara pievilcīgāku vidi. Tika iegādāti kokmateriāli, metāla jumta segums, skrūves un krāsu, kā arī daudzgadīgo puķu stādi.

3. Biedrība “SOMA” īstenoja projektu “Krāsu spēles uz asfalta”. Biedrības darbība ir saistīta ar sabiedrības izglītošanu un sabiedriskām aktivitātēm. Projekta mērķis bija radīt vidi bērniem aktīvai laika pavadīšanai, spēlējot krāsu spēles uz asfalta. Projekts tika īstenots Skrundas vidusskolas sporta laukumā, dodot iespēju dažāda vecuma bērniem un pusaudžiem aktīvi pavadīt brīvo laiku, iesaistoties āra aktivitātēs. Ir uzzīmētas 9 krāsu spēles uz sporta laukuma asfalta. Projektā nedaudz pamainījām pozīcijas, jo speciālisti ieteica nelikt gruntēšanas krāsu, tāpēc tika iegādātas 2 lielas kastes, kurās varēja salikt nepieciešamos spēles elementus.

Projektu īstenoja 5 biedrības biedri, kuri ar savu brīvprātīgo darbu uzzīmēja 9 spēles uz asfalta. Kā stāsta biedrības pārstāvji: “Sākumā tika sagatavoti trafareti – cipari, pēdiņas. Tad sekoja mērīšanas darbi. Pēcāk zīmējumi. Jā, mums bija ārējie apstākļi, kas traucēja projekta īstenošanu. Tie bija riteņbraucēji, kuriem šķita interesanti ar riteņiem pabraukāt pa uzzīmētajām spēlēm. Problēma bija tā, ka krāsa un laka tik ātri nenožuva. Bijām pat spiesti 3. reizi pārklāt ar krāsu, lai nodzēstu riepu nospiedumus. Tādēļ arī nopirkām norobežojošo lenti, ar kuru ierobežojām nokrāsotos laukumus.”.

4. Interešu kopa “Atpūtai un veselībai – 2020” īstenoja projektu “Peldvietas labiekārtošana Raņķu ciemā”. Interešu kopā ir apvienojušies 7 Raņķu pagasta aktīvie iedzīvotāji. Projekta mērķis – pilnveidot aktīva un veselīga dzīvesveida īstenošanas iespējas Raņķos. Projekta ietvaros veiktie darbi ir turpinājums 2018. gadā uzsāktajiem pasākumiem vides sakārtošanai un piemērošanai aktīvās atpūtas cienītājiem, lai pilnvērtīgi izmantotu tos dabas resursus, ko sniedz Venta. Projekta ietvaros izbūvētas kāpnes ērtākai ieiešanai un iznākšanai no ūdens, uzbūvēta pārģērbšanās kabīne, uzstādīti soliņi, kur apsēsties vai novietot drēbes un fizisko aktivitāšu veicināšanai ierīkoti dažāda augstuma vingrošanas stieņi.

5. Daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāju interešu kopa apvienojusi daudzdzīvokļu mājas Pils ielā 4 iedzīvotājus. Projekta ietvaros tika atjaunota veļas žāvētava, kura izveidota līdz ar mājas uzcelšanu 1986. gadā. Līdz ar veļas žāvētavas atjaunošanu, tika sakārtots mājas pagalms un novērsta bīstamība apkārtējiem no “laika zoba” bojātās veļas žāvētavas. Darbs pie veļas žāvētavas atjaunošanas tika uzsākts 18. jūlijā un pabeigts 15. augustā. Tagad veļu droši var žāvēt visā nojumes platumā, lietus netraucēs. Sākotnēji bija doma atstāt visu nojumes garumu – 13 m (nojumei bija 3 iedalījumi), taču mājas iedzīvotāju apspriedē tika nolemts atstāt 2 daļas.

Vecās veļas žāvētavas šīfera jumta demontāžā kuplā skaitā piedalījās mājas iedzīvotāji. 1. augustā tika iztaisnoti un iebetonēti dzelzsbetona stabi, demontētas vecās koka konstrukcijas. 8. augustā tika būvēts jaunais žāvētavas jumta konstrukcijas koka karkass. Jumta segums tika uzlikts 15. augustā, to īstenoja 2 vīri, kuriem šā darba veikšanā ir iepriekšēja pieredze.

Kā atzīst projekta koordinatore Zinaīda Kolerte: “Sasniegtais rezultāts ir daudz labāks nekā sākotnēji iecerēts. Par šo projektu pastāstīju satiktajiem skrundeniekiem. Par to, kā rit darbs pie projekta, interesējās arī mājas iedzīvotāju tuvinieki no citurienes. Meklējām labākos un lētākos materiālus, iekļāvāmies apstiprinātajā projekta budžetā. Mājas abās kāpņu telpās tika izlikta pateicība darba darītājiem, visiem atbalstītājiem. Prieks par iedzīvotāju atsaucību! Paldies Skrundas novada pašvaldībai par projekta atbalstīšanu!”

6. Interešu kopa “Skrundas sporta darba organizatori un atbalstītāji” īstenoja projektu “Tiesnešu namiņa atjaunošana Skrundas vidusskolas sporta laukuma teritorijā”. Projekta idejas īstenošanai apvienojušies Skrundas vidusskolas sporta skolotāji, sporta dzīves organizētāji un aktīvisti. Projekta ietvaros tiesnešu namiņam tika demontēts vecais šīfera jumta segums, satrupējušās jumta seguma konstrukciju daļas nomainītas ar jaunām, uzlikts jauns profilētā skārda jumta segums, ārdurvis apdarinātas ar skārdu, uzlabojot durvju drošību. Logam iestiklota 1 tukšā rūts un logiem priekšā novilkts plastikāta aizsargsiets, lai pasargātu logus no nejauši lidojošām bumbām. Atjaunots namiņa ārsienu krāsojums.

7. Nīkrāces pamatskolas jauniešu biedrība “Bites” īstenoja projektu “Zaļā klase”. Projekta rezultātā tika atjaunots zaļās klases jumta segums un izveidots mini dārziņš kastēs. Tika nomainīts jumts, kurš jau bija novecojis un savu laiku nokalpojis, un jauna jumta seguma uzlikšana dos iespēju āra stundas skolniekiem vadīt arī lietus laikā. Tika izveidots mini dārziņš kastēs, kas dos iespēju jebkuram priecāties par uzdīgušo stādu. Mini dārziņa nozīme skolas un bērnu dārza mācību procesā būs jūtama 2021. gada pavasarī, kad kastēs tiks iesēti stādi. Interese jau projekta īstenošanas laikā bija no skolēnu vecāku puses par to, kas tur top. Vecāki novērtēja pozitīvi mini dārziņa izveidi Nīkrāces pamatskolas teritorijā. Pie jumta uzlikšanas un mini dārziņa izveides piedalījās brīvprātīgie vecāki, audzēkņi un darbinieki, kā projektā bija plānots.

Projekta koordinatore Anita Sebeža teic: “Projektu izdevās paveikt plānotajā laikā, nedaudz traucēja laika apstākļi, bet ne tik daudz, lai darbus nepaveiktu laikā. Projekta īstenotāji saka “paldies!” par iespēju piedalīties šāda veida konkursā un ir gandarīti par sava projekta īstenošanu.”

8. Mājas iedzīvotāju iniciatīvas grupa iekārtoja bērnu spēļu laukumu pie daudzdzīvokļu mājas “Pumpuri”, Skrundas pagastā. Projekta ietvaros daudzdzīvokļu mājas pagalmā tika ierīkots bērnu spēļu laukums, izveidota smilšu kaste, klinšu kāpšanas siena, slidkalniņš un šūpoles. Viss tas tika darināts uz vietas, pašu mājas iedzīvotāju spēkiem, izmantojot iegādātos materiālus: koka brusas, dēļus, metāla skrūves, skārdu, koka gruntis un krāsas.

Mājas iedzīvotāji ir ļoti apmierināti ar pašu paveikto darbu un uzskata, ka ir izdevies sasniegt ļoti labu rezultātu. Iniciatīvas grupa darbojās izcili, palīdzot viens otram, citi palīdzēja ar padomiem un arī ar darbiem. Projekta īstenošanu nedaudz apgrūtināja mainīgie laika apstākļi, tomēr darbus izdevās pabeigt laikus. Par projekta rezultātu interesējas gan mājas iedzīvotāji, gan arī citi cilvēki no pagasta un novada.

9. Daudzdzīvokļu mājas neformāla iedzīvotāju grupa īstenoja projektu "Veļas žāvētavas izveide Ventas ielā 5, Skrundā". Projekta īstenošanai apvienojusies neformāla iedzīvotāju grupa – Ventas ielas 5 mājas iedzīvotāji. Projekta mērķis bija uzbūvēt veļas žāvētavu Ventas ielas 5 daudzdzīvokļu mājas pagalmā, lai sakārtotu un padarītu vizuāli pievilcīgāku pilsētas centrā esošās mājas pagalmu. Projektā iesaistījās arī pārējie mājas iedzīvotāji.

Pirms tika uzsākti darbi pie veļas žāvētavas izveides, tika veikti teritorijas labiekārtošanas darbi - nozāģēts koks, izrauts celms, noplanēts iekšpagalms, pārstādītas puķu dobes, iesēts un saaudzēts zāliens. Lai nodrošinātu izveidotā objekta ilgtspējību, sākotnēji paredzētās žāvētavas koka konstrukcijas vietā tika izgatavota metāla konstrukcija, iebetonēti pamati, veikta žāvētavas konstrukcijas uzstādīšana. Kā arī viss tika nokrāsots, lai metāls nerūsētu. Jumta konstrukcijai tika izveidots latojums, uz tā uzklāts skārda segums. Jumta seguma piegāde aizkavējās Covid-19 ieviesto ierobežojumu dēļ, tomēr projekts tika pabeigts laikus.

Paldies pašvaldībai par atbalstu iedzīvotāju iniciatīvas īstenošanai!

Kā informēja Skrundas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītājs Edgars Zeberliņš: “Šī gada 2. jūlijā tika sasaukta Skrundas novada pašvaldības atklāta projektu konkursa “Mēs Skrundas novadam!” projektu vērtēšanas komisijas sēde. 

Sēdē komisijas locekļi izvērtēja saņemtos projektu pieteikumus atbilstoši Skrundas novada domes apstiprinātajam konkursa nolikumam un projektu vērtēšanas kritērijiem.

Pavisam konkursa “Mēs Skrundas novadam!” ietvaros tika saņemti 11 projektu pieteikumi no nevalstiskām organizācijām un neformālām iedzīvotāju grupām. Projektu vērtēšanas komisija apstiprināja atbalsta saņemšanai 10 projektu pieteikumus, kuri atbilda vērtēšanas kritērijiem un saņēma vismaz minimāli nepieciešamo punktu skaitu.”

 

Informāciju sagatavoja: Edgars Zeberliņš, Skrundas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītājs