AS “Sadales tīkls” turpina atjaunot un uzlabot elektrotīklu Skrundas novadā

AS “Sadales tīkls” turpina atjaunot un uzlabot elektrotīklu Skrundas novadā

Trešdien, 17. oktobrī, Skrundas novada pašvaldībā viesojās AS “Sadales tīkls” pārstāvji – Korporatīvo klientu apkalpošanas vadītājs Aivars Slišāns, Rietumu tehniskās daļas vadītājs Kristaps Kerve un Rietumu attīstības daļas vadītājs Māris Bērziņš.

Tikšanās mērķis bija informēt pašvaldības pārstāvjus par paveiktajiem darbiem 2018. gadā un pārrunāt turpmākos plānus līdz 2020. gadam. AS “Sadales tīkls” pārstāvis Kristaps Kerve prezentācijā informēja par šogad realizētajiem objektiem un darbiem, kas vēl jāpabeidz līdz gada beigām. Šajā gadā īstenoti kopumā 6 objekti, kas ietver gan vidējā sprieguma kabeļa un zemsprieguma kabeļa līnijas izbūvi, gaisvadu līnijas izbūvi, kā arī četru transformatoru rekonstrukciju. Šobrīd noslēgumam tuvojas lielākā objekta – apakšstacijas “Skrunda” izbūve, kuru plānots pabeigt līdz gada beigām un ekspluatācijā nodot nākamā gada sākumā.

Pašvaldības pārstāvji pauda prieku par jaunās apakšstacijas izbūvi, jo novadā bija nepieciešama lielāka elektroenerģijas jauda, kuru iepriekš nevarēja nodrošināt pietiekamā apjomā. Skrundas novada pašvaldības izpilddirektors Guntis Putniņš uzsvēra, ka ir svarīgi potenciālajiem investoriem zināt, cik lielu jaudu būs iespējams saņemt no jaunās apakšstacijas, ņemot vērā, ka netālu, Kalna ielā 17, Skrundā, top uzņēmējdarbības laukums.

Kā informēja K. Kerve, lai uzlabotu elektroapgādi Skrundas novadā, 2019. gadā plānots realizēt 6 projektus. Novada teritorijā turpināsies apjomīga vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīniju pārbūve, jo kopumā elektrolīnijas tiks atjaunotas 20 km garumā un 7 km garumā elektrolīnijas tiks pārbūvētas par kabeļu līnijām. Papildus paredzēts rekonstruēt vai izbūvēt jaunas 6 transformatoru apakšstacijas un izbūvēt jaunas zemsprieguma kabeļu līnijas 1,5 km garumā.  Elektrotīkla pārbūve norisināsies Rudbāržu, Raņķu un Skrundas pagastā

Tika pārrunātas arī ieceres 2020. gadam, kad AS “Sadales tīkls” plāno atjaunot vidēja sprieguma elektrolīniju, kas stiepjas no Raiņa ielas Skrundā līdz Pumpuriem un no Pumpuriem līdz Jaunmuižai. Vidējā sprieguma elektrolīnijas paredzēts rekonstruēt arī pie Videniekiem un apvidū starp Kušaiņiem un Garūdenes upi. Bet zemsprieguma elektrolīnijas pārbūve norisināsies Cieceres apkaimē, Skrundā – Celtnieku un Priežu ielas apkaimē, Kušaiņos un pie Bračām. Arī turpmākajos gados AS “Sadales tīkls” realizēs klientu elektroapgādes uzlabošanai nozīmīgus projektus, jo tikai savlaicīgi un pakāpeniski atjaunojot elektrotīklu, AS “Sadales tīkls” spēs klientiem nodrošināt nepārtrauktu un kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi. 

Aivars Slišāns informēja, ka līdz 2022. gadam plānots visā Latvijā uzstādīt viedos elektroenerģijas skaitītājus, tādējādi optimizējot resursus un izmaksas. Latvijā lielākā daļa no tīkliem ir gaisvadu līnijas. Uzņēmums nepārtraukti strādā, lai klientiem uzlabotu elektroenerģijas piegādes kvalitāti un mazinātu bojājumu ilgumu. Ņemot vērā, ka Latvija ir mežaina teritorija, gadā vienam klientam bojājuma vidējais ilgums kopš 2014. gada ir samazinājies vairāk nekā divas reizes. AS “Sadales tīkls” pārstāvji iesaka pēc iespējas vairāk izmantot pašapkalpošanās portālu www.e-st.lv, kurā atrodami gan iesniegumi, gan cita informācija. Portāls tiek nepārtraukti attīstīts un tajā tiek ievietota jauna informācija, uzlabota tā funkcionalitāte. 

 

Teksts: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Tatjana Smirnova, AS "Sadales tīkls" preses sekretāre

Foto: Iveta Rozenfelde