Atbalstīti projekti programmā “Pats savam SAIMES GALDAM”

Atbalstīti projekti programmā “Pats savam SAIMES GALDAM”

Neraugoties uz īpašo situāciju Latvijā un visā pasaulē, ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu 12 bezpeļņas organizācijas arī šogad palīdzēs grūtībās nonākušajām ģimenēm veikt zemkopības darbus pārtikas sagādāšanai savam saimes galdam. 

Vismaz 250 Latvijas mājsaimniecības saņems sēklas, stādus, darbarīkus un mēslojumu, kā arī padomus dārzkopībā. No tām 63 mājsaimniecības – Kuldīgas un Skrundas novados.

Noslēdzoties Borisa un Ināras Teterevu fonda projektu konkursam programmā “Pats savam SAIMES GALDAM”, atbalstu ieguva 12 bezpeļņas organizācijas. Šosezon tās savos reģionos īstenos projektus, dārzkopības darbos iesaistot vismaz 800 uzņēmīgus un rosīgus savas apkaimes iedzīvotājus 17 novados Vidzemē, Latgalē, Kurzemē un Zemgalē.

Borisa un Ināras Teterevu fonds šiem darbiem piešķīris grantus 18 220,- eiro apmērā. Atbalstīti 5 projekti Kurzemē, 4 projekti Vidzemē, 1 projekts Zemgalē un 2 projekti Latgalē.

Organizācijas sarūpēs sēklas, stādus un dārza kopšanas piederumus gan novada trūcīgo ģimeņu piemājas dārzu ierīkošanai, gan biedrību pārziņā esošo dārzu apstādīšanai. Visas vasaras garumā ģimenes saņems konsultācijas par dārza kopšanu, savukārt rudenī – par ražas uzglabāšanu ziemai un konservēšanu.

Kurzemē atbalstu saņems 5 organizācijas:

Kuldīgas biedrība Kuldīgas senioru skola aptvers 15 Kuldīgas novada senioru mājsaimniecības. Tās saņems sēklas, stādus, mēslojumus un darba rīkus. Rezultātā seniori un viņu ģimenes būs nodrošināti ilgtermiņā ar pašizaudzētu un sagatavotu produkciju. Senioriem būs iespēja savas zināšanas par dārzeņu un augu audzēšanu, kā arī konservēšanu nodot līdzcilvēkiem. Bet citiem – šo pieredzi smelties un bagātināt savas zināšanas.

Skrundas biedrība “Mini SD” iesaistīs 15 Skrundas novada ģimenes. Viņi saņems sēklas, stādus, mēslojumu, darbarīkus. “Gadiem ejot, esam iedibinājuši tradīciju aicināt ģimenes, kuras pašas izvērtējušas savus resursus, izteikušas vēlmi un gatavību saimniekot savā mazdārziņā un paši savām rokām spēs izaudzēt to, ko ziemā likt uz galda savai saimei. Esam pārliecināti, ka projekta dalībnieki apzināsies savu piederību, darba sūrumu, atbildību, piedzīvos lepnumu un gandarījumu par paveikto,” pauž organizācijas pārstāvji. Biedrība arī ierīkos mobilas dobes, par kurām rūpēsies vietējie bērni un jaunieši. Projekta īpašais jauninājums ir siltumnīca, kas tiks uzstādīta Sociālā dienesta un Veselības un sociālās aprūpes nama pagalmā. Tajā augi tiks stādīti podos un tādējādi varēs augt jebkur. Ar šīm dobēm un siltumnīcu organizācija plāno pievērst līdzcilvēku uzmanību projekta aktivitātēm un jau no mazotnes “iesēt” cilvēkos atbildību un gandarījumu par pašu rokām paveikto.

Skrundas novada biedrība “Ventas krasti” palīdzēs 33 ģimenēm, no Skrundas novada Nīkrāces, Rudbāržu un Raņķu pagastiem. To vidū – daudzbērnu ģimenes, trūcīgās personas, kā arī cilvēki ar invaliditāti. Viņi saņems sēklas un stādus, inventāru, plēvi un minerālmēslus, apgūs un pilnveidos prasmes izaudzēt dažādus pārtikas produktus pašpatēriņam, konservēt tos un nodrošināt to tālāko uzglabāšanu. Biedrības pārstāvji pauž: “Ar gatavās produkcijas klāstu šīm personām būs vieglāk iztikt ziemā un būs arī ko iedot līdzi savām atvasēm, ja tie mācās ārpus mūsu novada.”

Nodibinājums “Talsu novada fonds” darbos iesaistīs Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadu 40 sociālā riska ģimenes. Kopā ar sēklu un stādu dāvinājumu dalībnieki saņems arī sagatavotu informāciju ar padomiem dārzeņkopībā. Vasaras periodā ģimenes aktīvi darbosies piemājas saimniecībās un mazdārziņos, audzējot dārzeņus ģimenes patēriņam un dāvinājumam rudenī citām grūtībās nonākušām ģimenēm. Norises tiks dokumentētas projekta ZIŅU LAPĀ “Dzīvo ar garšu!”. Organizācija ir pārliecināta, ka sekmīga aktivitāšu īstenošana sniegs tās dalībniekiem pārliecību par saviem spēkiem un iespējām mainīt ierasto dzīves ritmu. Savukārt Talsu novada fondam – arvien lielāku pieredzi, kā motivēt sociālā riska ģimenes uzņemties atbildību un darboties jau citā līmenī – ne vairs tikai saņemt palīdzību, bet jau pašiem, izmantojot ģimenes rīcībā esošos resursus, nodrošināt iztiku.

Savukārt Kandavas novada iespēju fonds” līdzdarbības pasākumos iesaistīs 25 ģimenes. Ģimenes gan saņems nepieciešamos materiālus mazdārziņu ierīkošanai, gan arī iegūs pieredzi dārzeņu audzēšanā un sagatavošanā ilgstošai uzglabāšanai.  Projekta tiešais rezultāts būs mazturīgo novada iedzīvotāju aktivizēšana pašu dzīves kvalitātes uzlabošanā. Izaudzējot savai ģimenei nepieciešamo pārtiku, projekta dalībnieki paši saviem spēkiem atslogos ikdienas rūpes par iztikas sagādi.

Par visiem atbalstītajiem projektiem lasiet Borisa un Ināras Teterevu fonda mājaslapā.

Atbalstu saņēmušās organizācijas atzīst, ka tas būs liels atspaids ģimenēm. Ziemas periodā lielākais slogs ir tekošo rēķinu par komunālajiem pakalpojumiem apmaksa. Tādēļ, iestājoties pavasarim, daudziem mazturīgajiem ir ierobežotas iespējas iegādāties visu nepieciešamo sēklu un stādu materiālu, lai vasarā varētu paši parūpēties par savu iztikšanu turpmākajā laika posmā. Aktivitātēm ir arī ilgtermiņā labums, jo ģimenes pašas mācās plānot, stādīt, ravēt, novākt, konservēt, kā arī analizēt un domāt par nākamajiem darāmiem dārza darbiem un uzlabojumiem turpmākajos gados.

Turklāt projektu dalībnieki saņems arī “Saimes galda rokasgrāmatu” (https://ej.uz/SaimesRokasgramatu) – palīgu ģimenēm, kā labāk saimniekot mazdārziņā. Rokasgrāmata veidota, ieklausoties Bulduru dārzkopības vidusskolas pasniedzējas Eleonoras Mārciņas padomos.

Savukārt 2019. gadā atbalstu saņēma 12 organizācijas. Lai arī gada sākumā organizācijas plānoja zemkopības darbos iesaistīt 206 mājsaimniecības (800 cilvēkus), rezultāti izrādījušies izcilāki - 2019. gadā projektos piedalījās 287 mājsaimniecības, aptverot 1'101 personu, viņu skaitā ir 467 bērni. Viena ģimene apsaimniekoja vidēji 400 kvadrātmetrus zemes. Visbiežāk ģimenes izvēlējās audzēt kartupeļus, burkānus, tomātus, sīpolus, bietes un gurķus. Aicinām iepazīties ar infografiku par rezultātiem.

Programma “Pats savam saimes galdam” izveidota 2017. gadā kā turpinājums programmas “Maizes rieciens” (2013-2016) aktivitātei “Atbalsts līdzdarbībai” - 28 projektos iesaistījās 2`500 cilvēki, kuri pašu spēkiem audzēja dārzeņus un augļus savas saimes galdam vai guva papildu ienākumus ģimenes vajadzībām. Plašāk par programmu lasiet vietnē: www.saimesgaldam.lv

Uzziniet vairāk par iepriekš sekmīgi īstenoto projektu rezultātiem video stāstos:

Borisa un Ināras Teterevu fonds. Mecenātu Borisa un Ināras Teterevu 2010. gadā nodibinātais ģimenes labdarības fonds atbalsta izcilas un sabiedrībai noderīgas iniciatīvas un veicina kultūras, mākslas un izglītības attīstību Latvijā un pasaulē.  Plašāka informācija: www.teterevufonds.lv.

 

Kontaktinformācija:

Diana Bogdanova

Sabiedrisko attiecību speciāliste

26435463, diana.bogdanova@teterevufonds.lv