Atbalstīto organizāciju vidū ir arī biedrība "Ventas krasti"

Atbalstīto organizāciju vidū ir arī biedrība

Ziedot.lv, Latvijas Bērnu fonds un Latvijas Samariešu apvienība jau astoto gadu konkursa kārtībā sadalīja a/s "Latvijas valsts meži" ziedojumu. Šogad 313 907,89 eiro ziedojums tiek sadalīts 57 biedrībām un nodibinājumiem no visas Latvijas.

Interese no biedrībām un nodibinājumiem ir ļoti liela, to pierāda pieteikumi, kas 4 reizes pārsniedz pieejamo ziedojumu. Šogad tika saņemti 165 projekta pieteikumi par kopsummu 1 miljons 342 tūkstoši eiro (1 342 982,96 EUR).

Nevalstiskās organizācijas īstenos projektus 4 prioritārajās jomās:

  • Palīdzot bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām, tiks īstenoti 17 projekti par finansējumu 133 466,35 eiro apmērā;
  • Palīdzot sociāli mazaizsargātām sabiedrības grupām, tiks īstenoti 17 projekti par finansējumu 105 240,50 eiro apmērā;
  • Sniedzot atbalstu pensijas vecuma cilvēkiem cienīgam un aktīvam dzīvesveidam, tiks īstenoti 13 projekti par finansējumu 39 443,41 eiro apmērā;
  • Sniedzot atbalstu sabiedrības grupu integrācijai, tiks īstenoti 10 projekti par finansējumu 35 757,63 eiro apmērā.

Nevalstiskās organizācijas īstenos 57 projektus laika posmā no 2019. gada 1. marta līdz 31. decembrim:

  • 14 organizācijas no visas Latvijas īstenos projektus 127 857,54 eiro apmērā;
  • 13 organizācijas no Rīgas un Rīgas reģiona īstenos projektus 61 269,11 eiro apmērā;
  • 9 organizācijas no Kurzemes īstenos projektus 29 625,36 eiro apmērā;
  • 8 organizācijas no Latgales īstenos projektus 29 511,72 eiro apmērā;
  • 7 organizācijas no Vidzemes īstenos projektus 38 374,16 eiro apmērā;
  • 6 organizācijas no Zemgales īstenos projektus 27 270 eiro apmērā.

„Jau astoto gadu LVM atbalsta sociāli svarīgas iniciatīvas visā Latvijā. Projektu konkurss ir lieliska prakse, kā saņemt finansēju labākajiem savas jomas profesionāļiem. Ziedot.lv rūpīgi seko līdzi katra projekta ieviešanai, lai ziedotie līdzekļi tiktu izlietoti mērķtiecīgi un nestu labumu visai sabiedrībai,” uzsver Ziedot.lv vadītāja Rūta Dimanta.

Atbalstīto organizāciju vidū ir arī biedrība "Ventas krasti", kura ieguvusi finansējumu projektam “Kopā varam!” par summu 2990,25 EUR. Atbalsts paredzēts jomai - sabiedrības grupu integrācija. Projektā paredzēts izgatavot stilizētus tautas tērpus Skrundas vidusskolas mazajiem dejotājiem.  Visas ar projektu saistītās aktivitātes jāveic brīvprātīgi.

Biedrības “Ventas krasti” valdes priekšsēdētāja Inese Ivāne