Atkārtoti veikta ūdens kvalitātes pārbaude Rudbāržu avotā

Atkārtoti veikta ūdens kvalitātes pārbaude Rudbāržu avotā

Š. g. 11. oktobrī pēc SIA "Skrundas komunālā saimniecība" pasūtījuma "BIOR" veica Rudbāržu avota ūdens kvalitātes pārbaudi. Pamatojoties uz analīžu rezultātiem, Rudbāržu avota ūdeni drīkst lietot uzturā.

TESTĒŠANAS PĀRSKATS