Atklāts pastaigu un atpūtas parks “Labirints”

Atklāts pastaigu un atpūtas parks “Labirints”

2. oktobrī Nīkrāces pagastā atklāja pastaigu un atpūtas parku “Labirints”. Pavasarī iniciatīvu grupa sagatavoja projekta pieteikumu Skrundas novada pašvaldības izsludinātajam projekta konkursam “Mēs Skrundas novadam!”.

Pēc projekta apstiprināšanas un atbalsta iegūšanas 500,00 euro vērtībā tika uzsākts darbs pie parka izveidošanas.

Uzzinot, ka mūsu projekts ir apstiprināts un atbalstīts, bija jāuzsāk projekta realizēšana.  Agrāk šī vieta bija aizaugusi un nesakopta. Kā tautasdziesmā teikts: „Acis darba izbijās, rokas darba nebijās”, tieši tāpēc vislielākais PALDIES jāsaka čaklajiem darba rūķiem, kuri nāca un strādāja – Rihardam Šķierim, Dmitrijam Vicvagaram, Normundam Jansonam, Ivo Puškarevam, Ingai Flugrātei, Jānim Sietiņam, Aigaram Sietiņam, Ivetai Dumfei, Oļegam Gaudiešs, Jānim Rītiņam, Robertam Klints, Viktorijai Boginskai, Ilzei Zvirbulei, Santai Knopkenai, Laimai Liekmanei, Intai Celmiņai, Valdim Pēdam, Agnesei Pīlēnai, Maigonim Zvirbulim, Andrim Eglītim, Žannai Grundmanei–Todei, Inesei Puzulei, Andim Blaževicam, Kasparam Dejus, Edgaram Dakšam, Renātei Zvirbulei un Kasparam Ahmadulinam.

Gribu teikt PALDIES Skrundas novada pašvaldībai par projekta atbalstu un finansējuma piešķiršanu.

Protams, LIELS PALDIES jāsaka arī sponsoriem, kuri mūs atbalstīja ar savu artavu  - SIA „Taku meistaram”  par pastaigas takas karkasa izstumšanu, Andrim Viļumsonam par salmu ziedošanu, Armandam Freidenfeldam par skaidu ziedošanu, Rinaldam Ķēniņam par grants un olīšu ziedošanu, Velgai Zuntmanei par plēves ziedošanu, SIA „Užuļi” par mulčas ziedošanu, Laurim Matutim par norādes izgatavošanu un uzraksta “Ko atnesi, to aiznes” sponsorēšanu, SIA „Eko Druva” , Mārim Tālbergam, Ilzei Zvirbulei par apzaļumošanas stādu ziedošanu un Ilonai Rītiņai par uzraksta „Labirints” sponsorēšanu.

Šeit, izveidotajā parkā, ir iespējams izstaigāt akmens labirintu, ar basām kājām izbaudīt sajūtu taku un caur koku labirintu nonākt atpūtas zonā. Atpūtas zonā ikvienam būs iespēja savā draugu lokā atpūsties. Esam izveidojuši ugunskura vietu, sagādājuši pirmo malku  iekuram. Aicinu, nākot uz atpūtas zonu draugu kompānijā, ņemt līdzi savu malku un kādu pagalīti atstāt arī citiem, noliekot to malkas novietnē. Un, protams, kuram gan nepatīk dzīvot sakoptā, tīrā vidē? Tieši tāpēc pēc atpūtas izbaudīšanas atceramies aiz sevis sakopt atpūtas zonu.

Lai mūsu izveidotais pastaigu un atpūtas parks “Labirints” priecē pagasta ļaudis un viesus! Laipni aicināti to izbaudīt!

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja: Ilona Rītiņa
Foto: Paula Ezeriete, Iveta Rozenfelde, Ilze Zaneriba