Atkritumu šķirošanas iespējas Skrundas reģiona iedzīvotājiem

Atkritumu šķirošanas iespējas Skrundas reģiona iedzīvotājiem

Latvijā ik gadu tiek radīti vairāk nekā 800 tūkstoši tonnu sadzīves atkritumu, no kuriem sašķiroti un pārstrādāti tiek nepilna puse. Vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Eco Baltia vide” turpina paplašināt savu piedāvāto pakalpojumu klāstu, nodrošinot saviem klientiem dažādas šķirošanas iespējas, lai pēc iespējas lielāks apjoms atkritumu nonāk otrreizējā pārstrādē, nevis poligonu kalnos. Aicinot iedzīvotājus aktīvāk iesaistīties atkritumu šķirošanā, “Eco Baltia vide” kopā ar “Latvijas Zaļo punktu” ir apkopojusi informāciju par atkritumu dalītās vākšanas iespējām Skrundas pilsētā un Skrundas, Raņķu, Nīkrāces, Rudbāržu pagastos.

Vieglā iepakojuma jeb plastmasas, papīra, metāla, kā arī stikla taras šķirošana

Skrundas reģionā atrodas vairāk nekā 14 šķirošanas punkti, kuros var šķirot plastmasas, papīra un metāla iepakojumus, kā arī stikla taru. Šie šķirošanas punkti ir publiski pieejami ikvienam iedzīvotājam un tajos sašķirotos materiālus ir iespēja nodod bezmaksas. Vieglo iepakojumu var šķirot vienā tvertnē, jo pēc konteinera iztukšošanas atkritumu apsaimniekotājs tos nogādā uz šķirošanas rūpnīcu, kurā iepakojums tiek sašķirots jau atbilstoši materiālu veidiem un novirzīts pārstrādei. Stikla taras šķirošanas konteineros var ievietot tukšās stikla pudeles un burkas. Daļu iepakojuma – PET pudeles, stikla pudeles, metāla bundžas -, uz kuru etiķetēm redzams Latvijas depozīta zīmes simbols, var nogādāt uz iepakojuma depozīta pieņemšanas punktiem, kas atrodas pie tirdzniecības vietām.

Tuvākās iepakojuma šķirošanas punktu atrašanās vietas Skrundas reģionā pieejamas interaktīvajā kartē  ŠEIT.

Nolietotās elektrotehnikas un bateriju šķirošana

SIA “Eco Baltia vide” Skrundas pilsētā un pagastos piedāvā elektronikas bezmaksas savākšanu no mājsaimniecībām un uzņēmumiem pēc iepriekšējas pieteikšanās. Mazo tehniku un baterijas ir iespējams nogādāt arī uz tirdzniecības vietās izvietotajām šķirošanas tvertnēm. Vietas, kur nodot mazās elektropreces un baterijas iespējams atrast  interaktīvajā kartē ŠEIT.

Lai pieteiktu elektronikas savākšanu, nepieciešams sūtīt e-pastu uz kurzeme@ecobaltiavide.lv. Pieteikties var arī “Eco Baltia vide” mājaslapā - ŠEIT. Elektronikas bez maksas izvešana tiek nodrošināta no pieteicēja adreses. Visam pieteiktajam apjomam izvešanas dienā jābūt novietotam ārpus dzīvojamās ēkas un nožogotas teritorijas SIA “Eco Baltia vide” darbiniekiem brīvi pieejamā vietā. Iedzīvotājiem pašiem atrasties klāt savākšanas brīdī nav nepieciešams. Savācamajām elektroiekārtām ir jābūt neizjauktām, piemēram, ledusskapim jābūt ar kompresoru, televizoram – ar kineskopu, datoram – ar mātes plati u.tml.

Tekstila šķirošana

SIA “Eco Baltia vide” Skrundas reģionā nodrošina arī tekstilizstrādājumu šķirošanas iespējas. Speciālais konteiners tekstila šķirošanai Skrundā ir publiski pieejams ikvienam iedzīvotājam un tas atrodas 1. maija laukumā.

Tekstila šķirošanas konteinerā drīkst ievietot visa veida apģērbu, apavus un mājas tekstilu, kas ir relatīvi tīrs – t.i. nav bijis saskarsmē ar spēcīgām ķīmiskām vielām, piemēram, motoreļļām, kā arī nav sadriskāts. Tāpat tam jābūt sausam un bez pelējuma. Svarīgi, ka sašķiroto tekstilu konteineros jāievieto cieši aizsietā maisā.

Lielgabarīta atkritumu šķirošana

No lielgabarīta jeb liela izmēra sadzīves atkritumiem, piemēram, dīvāna, skapja, galda, matrača un citām mēbelēm ir iespēja atbrīvoties, piesakoties to savākšanai individuāli. Pakalpojums tiek sniegts no klienta adresāta. Lai pieteiktu lielgabarīta atkritumu savākšanu, aicinām sūtīt e-pastu uz kurzeme@ecobaltiavide.lv vai piesakoties “Eco Baltia vide” mājaslapā  ŠEIT.

Būvgružu šķirošana

SIA “Eco Baltia vide” nodrošina jebkāda apjoma celtniecības atkritumu savākšanu un utilizēšanu. Pirms būvgružu nodošanas izvešanai jāpārliecinās, ka atkritumi ir sašķiroti pareizi. Tāpat  uzņēmums atgādina, ka būvniecības atkritumus nedrīkst novietot līdzās sadzīves atkritumu konteineriem, kā arī citās neatļautās vietās. Informācija par būvgružu apsaimniekošanu, kā arī iespēja pieteikties šim pakalpojumam pieejama ŠEIT.

Lauksaimniecības iepakojuma šķirošana

Uzņēmums visā Latvijā, tostarp arī Skrundā, nodrošina iespēju zemnieku saimniecībām bez maksas nodot lauksaimniecības darbs radīto iepakojumu, piemēram, ruļļu plēves, lielmaisus jeb Big Bag, plastmasas kanniņas u.c.   Pakalpojums bez maksas tiek nodrošināts pēc iepriekšējas pieteikšanās un rindas kārtībā apjomam virs 5m3. Lai pieteiktos šim pakalpojumam, aicinām rakstīt e-pastu uz kurzeme@ecobaltiavide.lv vai zvanīt pa tel. 22013939.

Vērts atcerēties, ka, nododot lauksaimniecības iepakojumu, tam jābūt tīram un sausam –t.i. bez lauksaimniecības produktu piejaukumiem, piemēram, salmiem, skābbarības u.c., bez sadzīves un būvniecības atkritumiem, kā arī to sastāvā nedrīkst būt tīkli, striķi, smiltis vai dubļi u.c. Plašāka informācija par pakalpojumu, kā arī pareizu lauksaimniecības iepakojuma šķirošanu un kvalitātes prasībām pieejama ŠEIT.

Ieskaties uzņēmuma sagatavotajā atkritumu šķirošanas rokasgrāmatā “Šķirošanas ABC”, lai ikdienā atkritumu šķirošanas būtu vēl vieglāka.

SIA “Eco Baltia vide” un “Latvijas Zaļais punkts” atgādina, ka, šķirojot ikdienā radītos atkritumus, ir iespēja samazināt izdevumus par nešķiroto atkritumu apsaimniekošanu. Jautājumu gadījumā par SIA “Eco Baltia vide” pakalpojumiem un atkritumu šķirošanas iespējām aicinām sazināties, zvanot pa tel.22013939 vai rakstot e-pastu kurzeme@ecobaltiavide.lv. Tāpat informācija par SIA “Eco Baltia vide” pakalpojumiem un aktuālajām atkritumu apsaimniekošanas maksām pieejama www.ecobaltiavide.lv mājaslapā, kā arī mobilajā lietotnē “Eco Baltia”.