Biedrība “Darīsim paši!” izsludina projektu konkursa 3.kārtu

Biedrība “Darīsim paši!” izsludina projektu konkursa 3.kārtu

Biedrība “Darīsim paši!” izsludina projektu konkursa 3.kārtu aktivitātē “Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas” rīcībā R4 “Aktīvās atpūtas un novada iedzīvotāju veselīga dzīvesveida stiprināšana” un rīcībā R8 Iedzīvotāju zināšanu un prasmju pilnveidošana’.

Projektu iesniegšana no 29.07.2024. līdz 29.08.2024.
Kopējais pieejamais finansējums 125`000.00 EUR:

R4 rīcībā “Aktīvās atpūtas un novada iedzīvotāju veselīga dzīvesveida stiprināšana” kopējais pieejamais finansējums – 100`000.00 EUR
Attiecināmās izmaksas vienam projektam līdz 35’000.00 EUR.
Atbalsta intensitāte – 80 %.
Projekta īstenošanas teritorija – Kuldīgas novada lauku teritorija.

R8 rīcībā “Iedzīvotāju zināšanu un prasmju pilnveidošana” kopējais pieejamais finansējums – 25`000.00 EUR.
Attiecināmās izmaksas vienam projektam līdz 5’000.00 EUR.
Atbalsta intensitāte – 80 %.
Projekta īstenošanas teritorija – Kuldīgas novads, tai skaitā Kuldīgas un Skrundas pilsēta.

Ar sludinājumu vari iepazīties https://www.darisimpasi.lv/3-karta/sludinajums/
Ar saistošajiem dokumentiem mājas lapā www.darisimpasi.lv

Sīkāka informācija pa tālruni 29463295, kontaktpersona Ieva Birbele, epasts darisim.pasi@gmail.com.