Četrām novada skolām iegādāti 80 jauni datori

Četrām novada skolām iegādāti 80 jauni datori

Četrām novada skolām iegādāti 80 jauni datori, lai skolēni pedagogu vadībā varētu labāk apgūt dabaszinātnes un tehnoloģijas. 20 datori nogādāti Kuldīgas 2. vidusskolā, 25 – Kuldīgas Centra vidusskolā, 20 – Skrundas vidusskolā, bet 15 – Alsungas pamatskolā.

Šīs skolas piedalās ESF projektā Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Kuldīgas novada izglītības iestādes projektā darbojas no 2017. gada. Veiksmīgi koordinējot projekta darbu, izveidojās netiešo izmaksu uzkrājums, kuru, noslēdzoties pirmajam un otrajam projekta posmam (2017. gada 1. oktobris – 2021. gada 31. maijs), pašvaldība novirzīja mācību līdzekļu iegādei STEM (zinātne, tehnoloģija, inženierija un matemātika) jomas mācību priekšmetu materiāltehniskās bāzes papildināšanai.