Ieceļ amatā Alsungas pagasta un Skrundas pilsētas un pagasta pārvaldes vadītājus

Ieceļ amatā Alsungas pagasta un Skrundas pilsētas un pagasta pārvaldes vadītājus

Ceturtdien, 29. jūlijā, Kuldīgas novada domes deputāti par Alsungas pagasta pārvaldes vadītāju iecēla Santu Kreičmani, bet par Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta pārvaldes vadītāju – Gunu Skrebeli. Abas pārvaldes vadītājas darbu sāks 2. augustā.

Pašvaldības izsludinātajā konkursā uz Alsungas pagasta pārvaldes vadītāja amatu pieteicās divi pretendenti. Abi arī aicināti uz darba interviju. Konkursa komisija iecelšanai amatā izvirzīja Santu Kreičmani. Viņa Alsungas novada pašvaldībā strādājusi kopš 2003. gada kā iepirkumu speciāliste, nekustamā īpašuma speciāliste un klientu apkalpošanas speciāliste, bet izpilddirektora prombūtnes laikā pildījusi viņa pienākumus. S. Kreičmanei ir profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbībā, uzņēmuma un iestāžu vadītāja kvalifikācija.

Savukārt uz Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta pārvaldes vadītāja amatu pieteicās pieci pretendenti. Konkursa prasībām atbilda četri, visi arī uzaicināti uz darba interviju. Komisijai balsojot, ar balsu vairākumu nolemts iecelšanai amatā virzīt Gunu Skrebeli. Viņa līdz šim  strādājusi par darba aizsardzības speciālisti SIA “Liepājas reģionālā slimnīca” un darba aizsardzības un ugunsdrošības vecāko speciālisti SIA “CTB”. Iepriekš trīs gadus G. Skrebele bijusi SIA “Skrundas komunālā saimniecība” valdes locekle. Viņa absolvējusi Latvijas Lauksaimniecības universitāti, iegūstot vairākas kvalifikācijas – darba aizsardzības vecākā speciālista, kokmateriālu eksperta un kokapstrādes inženiera – tehnologa kvalifikāciju. Savukārt Juridiskajā koledžā iegūta jurista palīga kvalifikācija.

Informāciju sagatavoja:

Kristīne Duļbinska, Mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Kuldīgas novada pašvaldība

Tālr. 27020754, e-pasts: kristine.dulbinska@kuldiga.lv , www.kuldiga.lv