Iedzīvotāji izzina Skrundas novadu

Iedzīvotāji izzina Skrundas novadu

Š. g. 8. oktobrī Skrundas novada iedzīvotāji bija aicināti piedalīties izzinošā braucienā pa Skrundas novadu.

Šī tradīcija tika aizsākta pagājušā gada pavasarī, un iedzīvotāji toreiz atzina, ka tas ir ļoti labs veids, kā iepazīt novadu un uzzināt par paveiktajiem darbiem. Šogad maršruts tika nedaudz pamainīts, jo arī novadā gada laikā ir īstenoti dažādi projekti, kurus parādīt iedzīvotājiem.

Kā pirmā vieta tika apskatīta Lēnu muiža, kuru iegādājušies uzņēmēji, un šobrīd tur notiek intensīvi darbi pie ēkas atjaunošanas. Iedzīvotājiem bija iespēja aprunāties un uzdot jautājumus pašai saimniecei Lienei Zvīdriņai.

Pēc tam visiem bija iespēja izstaigāt atpūtas vietu “Labirints”, kā arī iziet baskāju taku. Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja un projekta īstenotāja Ilona Rītiņa pastāstīja par projekta gaitu, kā arī pēc tam izrādīja Nīkrāces Atpūtas centru, kurā šobrīd skatāma “Liepājas pozitīvs” veidotā fotoizstāde “MANS”. Iedzīvotājiem bija iespēja iegriezties arī vēstures istabā, kura izveidota jau 2013. gadā Skrundas novada pašvaldības konkursa “Darīsim paši” ietvaros. Šeit apskatāmas ne tikai vēsturiskas fotogrāfijas, bet arī dažādi seni priekšmeti, kurus sendienās izmantoja mūsu senči.

Nākamais pieturas punkts bija Rudbāržu muiža, kur iedzīvotājus sagaidīja Jaunsardzes centra pārstāvis Māris Kripševics. Viņš izrādīja Rudbāržu muižu, kā arī pastāstīja par vēsturi un Jaunsardzes centra darbu.

Ikvienam bija iespēja apskatīt Rudbāržu avotiņu, par kuru, kā izrādījās, daudzi nemaz nenojauta.

Pārbraucot no Rudbāržiem uz militāro poligonu “Mežaine”, iedzīvotājiem bija iespēja uzdot jautājumus domes priekšsēdētājai Loretai Robežniecei un izpilddirektoram Guntim Putniņam. L. Robežniece pastāstīja par pagastos īstenotajiem darbiem, informēja par izmaiņām pašvaldības budžetā, kā arī caurbraucot Sieksāti, pastāstīja par to, kādas aktivitātes notiek šajā vietā. Skrundas novada pašvaldības izpilddirektors informēja par darbiem, kas saistīti ar novada ceļiem un remontējamām ielām.

Nonākot poligonā “Mežaine” iedzīvotājus sagaidīja Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes komandieris pulkvedis Andris Rieksts. Viņš informēja par poligona attīstību, turpmākajiem plāniem, kā arī izrādīja šeit paveikto. Iedzīvotāji, kas pagājušajā gadā paviesojās šajā vietā, atzina, ka apkārtne ir ļoti sakopta un izmainījusies.

Noslēgumā visi devās atpakaļ uz Skrundu, kur neskatoties uz negaidīto lietu, apskatīja deportāciju piemiņas vagonu Skrundas dzelzceļa stacijā. Šis bija emocionāls brīdis vairākiem senioriem, viņi dalījās arī savos atmiņu stāstos.

Braucot garām rododendru parkam, domes priekšsēdētāja informēja par tajā plānotajiem darbiem – taciņu izveidi, kā arī Skrundas vidusskolas 10. klases skolēnu iniciatīvu mācību stundas ietvaros izveidot atpūtas vietiņas skici. Apskatīts tika arī Ventas kalns, kura pakājē atrodas jaunuzbūvētā pērtuve, un brauciens noslēdzās pie “Skrundas komunālās saimniecības”, kur iedzīvotājiem bija iespēja ielūkoties jaunajās telpās, kas ikdienā citiem nebūs pieejamas. Viņi izmantoja iespēju iztaujāt valdes locekli Sandi Japēņinu gan par saimnieciskiem jautājumiem, gan jaunajām telpām.

Paldies iedzīvotājiem par atsaucību un izturību visas dienas garumā!

Teksts un foto: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste