„Iepazīsti un izzini Nīkrāces pagastu!”

„Iepazīsti un izzini Nīkrāces pagastu!”

Šajā vasarā Nīkrācē biedrība „Nīkrācnieki”, pateicoties Skrundas novada pašvaldības atbalstam, organizēja radošo darbnīcu „Iepazīsti un izzini Nīkrāces pagastu!”. Darbnīcā piedalījās bērni vecumā no 7-13 gadiem.

Pirmajā dienā tapa radošās darbnīcas noteikumi, turpinājumā sekoja izglītojoša nodarbība par veselīgu uzturu, kuras laikā dalībniekiem tika rādīta prezentācija par šo tēmu. Kopā ar vecākiem tika veidotas kolāžas par veselīgu un neveselīgu uzturu. Pusdienās tika gatavoti veselīgi salāti un saldais ēdiens.  Iepazināmies ar uzņēmējdarbību Nīkrāces pagastā – paviesojāmies saimniecībā „Spailes”, kur bērniem tika stāstīts, kā rodas medus, nogaršojām medu un ziedputekšņus. Saimniecībā „Kalna Ventinieki” tika stāstīts par liellopiem, to attīstību. Saimniecībā „Aploki” bērni tika iepazīstināti ar dažādām tējām, sniegta informācija, kā tās sagatavot, kā arī tika stāstīts par dažādu garšaugu sagatavošanu un pielietošanu ikdienā. Saimniecībā „Užuļi” dalībnieki varēji apskatīt daiļdārzu, kā arī atpazīt ziedus un krūmus. Radošajā darbnīcā tika izgatavotas divu veidu rokas sprādzes. Tikšanās reizē ar veselības sporta speciālistu bērniem tika rādīta prezentācija par veselīgu dzīvesveidu. Praktiskajā daļā bērni mācījās sagatavot savu ķermeni pirms fiziskās slodzes. Pēc ķermeņa sagatavošanas bērni spēlēja basketbolu, volejbolu un tautas bumbu. Noslēguma pasākumā visi piedalījās sportiskajās aktivitātēs, sadaloties divās komandās.

Radošajās darbnīcās bērniem bija iespēja paplašināt savu redzesloku, tika veicināta domāšana par dažādām uzņēmējdarbības nozarēm, iespēja redzēt un dzirdēt speciālistu stāstījumus par saimniecībā notiekošo. Bērniem varēja apgūt veselīga dzīvesveida pamatiemaņas, kā arī gūt priekšstatu par cilvēka fizioloģiju un nutricioloģiju.

Informāciju sagatavojusi: biedrības „Nīkrācnieki” valdes priekšsēdētāja Ilona Rītiņa

Foto: Līga Knopkena, Ilona Rītiņa