Iesniedz projektus siltumapgādes uzlabošanai Skrundā un Rudbāržos

Iesniedz projektus siltumapgādes uzlabošanai Skrundā un Rudbāržos

Lai risinātu siltumapgādes problēmas Skrundas pilsētā un Rudbāržu pagastā un pārietu no dabasgāzes uz atjaunojamo resursu izmantošanu siltuma ražošanā, SIA “SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” 16. maijā iesniedza divus projektus par katlu māju būvniecību Skrundā un Rudbāržos. Plānots, ka tajās kā kurināmo izmantotu šķeldu.

Ja projektu apstiprinās, iecerēts jaunās katlu mājas uzbūvēt divu gadu laikā, atsakoties no dabasgāzes izmantošanas siltuma ražošanā. Projektu fonda līdzfinansējums tiek paredzēts līdz 40% no attiecināmām izmaksām. Katra katlumāja varētu izmaksāt ap 700 tūkstošiem eiro, tostarp Kohēzijas fonda atbalsts varētu būt līdz 200 tūkstošiem eiro katrai. Lēmumus par projektu iesniegumiem Centrālā finanšu un līgumu aģentūra pieņems līdz 12. augustam.

Nākamajā gadā Skrundā ir paredzēts izbūvēt siltumtrases, kas savienotu jau esošās siltumtrases vienā sistēmā. Savukārt, lai rudens sezonā nodrošinātos pret iespējamo dabas gāzes nepietiekamību vai pārāk augsto cenu, SIA “SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” jau šobrīd aktīvi strādā, lai visās esošajās katlu mājās, kur tas iespējams, līdz apkures sezonas sākumam paralēli dabasgāzes apkures katliem uzstādītu granulu katlus un gaisa siltumsūkņus.