Informācija par 2024. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanu norisi Kuldīgas novadā

Informācija par 2024. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanu norisi Kuldīgas novadā

2024. gada 8. jūnijā, Eiropas Parlamenta vēlēšanu dienā, vēlēšanu iecirkņi būs atvērti no 8.00 līdz 20.00.

Iepriekšējā balsošana notiks:

pirmdien, 3.jūnijā — no pulksten 8.00 līdz 13.00;

ceturtdien, 6.jūnijā — no pulksten 16.00 līdz 20.00;

piektdien, 7.jūnijā — no pulksten 13.00 līdz 18.00.

Kuldīgas novadā strādās 23 vēlēšanu iecirkņi:

Iecirkņa Nr.

Atrašanās vieta

Adrese

546

KULDĪGAS CENTRA VIDUSSKOLA

Mucenieku iela 6, Kuldīga, Kuldīgas nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

547

V. PLŪDOŅA KULDĪGAS VIDUSSKOLA

Piltenes iela 25, Kuldīga, Kuldīgas nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

548

INDRIĶA ZEBERIŅA KULDĪGAS PAMATSKOLA

Jelgavas iela 62, Kuldīga, Kuldīgas nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

549

LU KULDĪGAS FILIĀLE

Kalna iela 19, Kuldīga, Kuldīgas nov.

550

SKRUNDAS KULTŪRAS NAMS

Lielā iela 1A, Skrunda, Kuldīgas nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

551

ALSUNGAS KULTŪRAS NAMS

Ziedulejas iela 1, Alsunga, Alsungas pag., Alsungas nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

552

ĒDOLES PAGASTA PĀRVALDE

Dārza iela 6, Ēdole, Ēdoles pag., Kuldīgas nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

553

GUDENIEKU PAGASTA PĀRVALDE

“Pagastmāja”, Gudenieki, Gudenieku pag., Kuldīgas nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

555

KABILES PAGASTA SAIETU NAMS “SENCIS”

“Kultūras”, Kabile, Kabiles pag., Kuldīgas nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

556

KURMĀLES PAGASTA PĀRVALDE

“Pagastmāja”, Vilgāle, Kurmāles pag., Kuldīgas nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

557

PRIEDAINES BIBLIOTĒKA

“Bangas”-2, Priedaine, Kurmāles pag., Kuldīgas nov.

558

SERMĪTES INTEREŠU CENTRS

“Sermītes Skola”, Sermīte, Laidu pag., Kuldīgas nov.

559

LAIDU PAGASTA PĀRVALDE

“Bitīte”, Laidi, Laidu pag., Kuldīgas nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

560

NĪKRĀCES ATPŪTAS CENTRS

“Atpūtas Centrs”, Dzelda, Nīkrāces pag., Kuldīgas nov.

561

PADURES PAGASTA PĀRVALDE

“Arāji”, Padure, Padures pag., Kuldīgas nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

562

PELČU PAGASTA PĀRVALDE

“Pagastlejas”, Pelči, Pelču pag., Kuldīgas nov.

563

RAŅĶU PAGASTA PĀRVALDE

“Sākumskola”, Raņķi, Raņķu pag., Kuldīgas nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

564

RENDAS PAGASTA PĀRVALDE

“Vīgneri”, Renda, Rendas pag., Kuldīgas nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

565

RUDBĀRŽU PAGASTA PĀRVALDE

Centra iela 4, Rudbārži, Rudbāržu pag., Kuldīgas nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

567

RUMBAS PAGASTA PĀRVALDE

Riežupes iela 1, Mežvalde, Rumbas pag., Kuldīgas nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

568

SNĒPELES PAGASTA PĀRVALDE

“Pagastmāja”, Snēpele, Snēpeles pag., Kuldīgas nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

569

TURLAVAS PAGASTA PĀRVALDE

“Gundegas 1”, Turlava, Turlavas pag., Kuldīgas nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

571

VĀRMES JAUNIEŠU CENTRS

“Gaismas”, Vārme, Vārmes pag., Kuldīgas nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

Balsstiesīgie iedzīvotāji var balsot jebkurā no šiem iecirkņiem, kā arī jebkurā citā iecirknī visa Latvijā.

Vairāk par Eiropas Parlamenta vēlēšanām var lasīt mājaslapā www.cvk.lv