Informācija par ierobežojumiem COVID-19 infekcijas dēļ

Informācija par ierobežojumiem COVID-19 infekcijas dēļ

Atbilstoši Ministru kabineta pieņemtajam lēmumam par ārkārtas situācijas izsludināšanu visā Latvijas Republikas teritorijā arī Skrundas novadā gaidāmi būtiski ierobežojumi:

​Piektdien, 13. martā, Kuldīgas novada Domē notika Kuldīgas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sēde, kurā lēma par rīcību ārkārtas situācijā saistībā ar 2020. gada 12. martā Ministru kabineta pieņemto lēmumu par ārkārtas situācijas izsludināšanu visā Latvijas Republikas teritorijā.

Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece aicina ikvienu iedzīvotāju izturēties atbildīgi pret sevi un apkārtējiem, rūpīgi sekot līdzi savam veselības stāvoklim un pēc iespējas izvairīties no uzturēšanās publiskās vietā.

Iedzīvotājiem jāņem vērā dažādi ierobežojumi, kas saistīti ar ārkārtas situāciju valstī.

PASĀKUMI UN KULTŪRAS UN SPORTA IESTĀŽU DARBS

 • no 13. marta līdz 14. aprīlim Skrundas novadā atcelti visi publiskie pasākumi, tostarp koncerti, izrādes, kino demonstrējumi, sporta pasākumi, piemiņas pasākumi u.c.;
 • no 13. marta līdz 14. aprīlim nenotiks amatiermākslas kolektīvu mēģinājumi, skates, pasākumi;
 • no 13. marta līdz 14. aprīlim Skrundas novada bibliotēkas pilsētā un pagastos ir SLĒGTAS. Lasītāji, kuriem kādi izdevumi ir ļoti nepieciešami, tos var pasūtīt, zvanot uz bibliotēkas tālruni darba laikā. Skrundas pilsētas bibliotēka: tel.63331552, 29398574, Skrundas bērnu bibliotēka: tel. 63331309, Nīkrāces bibliotēka: tel. 63354115, Raņķu bibliotēka: tel. 29831485, Antuļu bibliotēka: tel. 28292656, Rudbāržu bibliotēka: tel. 28002278.

KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRI

 • Pašvaldību klientu apkalpošanas centri darbosies, tomēr pašvaldības aicina iedzīvotājus iespēju robežās, risinot jautājumus, kas saistīti ar valsts vai pašvaldības pakalpojumiem, vairāk izmantot elektroniski pieejamos pakalpojumus, interesējošos jautājumus skaidrot attālināti, tikai galējas nepieciešamības gadījumā vēršoties iestādēs klātienē.  Skrundas novada pašvaldības kontakttālruņi: 63331555, 66954849, Nīkrāces pakalpojumu pārvalde: 63354554, 26665663; Raņķu pakalpojumu pārvalde: 63354357, 28319185, Rudbāržu pakalpojumu pārvalde: 26318119.
 • Skrundas autoosta un tirgus turpinās darbu ierastajā kārtībā.
 • Skrundas novada Sociālais dienests turpinās klientu pieņemšanu klātienē, taču aicina klientus izvērtēt un jautājumus risināt attālināti, vai, ja iespējams, atlikt vizīti uz vēlāku laiku. Sociālā dienesta tālrunis: 63331296. Nepieciešamības gadījumā sociālā dienesta speciālisti palīdzēs klientiem ar pārtikas un citu pirmās nepieciešamības preču piegādi dzīvesvietā. Skrundas novada Sociālā dienesta tālrunis: 63331296
 • Skrundas novada bāriņtiesa aicina jautājumus risināt attālināti, sazinoties pa tālr. 63331298, 28306821.
 • SIA “Skrundas komunālā saimniecība” turpinās darbu ierastajā režīmā, taču aicina iedzīvotājus iespēju robežās jautājumus risināt attālināti. Tālr. 63331258.
 • Dzimtsarakstu nodaļa un Būvvalde darbosies ierastajā režīmā.
 • Pašvaldība gādās par telpu uzkopšanu un virsmu, kurām bieži pieskaras cilvēki, pastiprinātu dezinficēšanu pašvaldības telpās, kā arī aicina veikalus un citas sabiedriskas vietas pievērst pastiprinātu uzmanību telpu uzkopšanai un virsmu dezinfekcijai.

APRŪPES NAMS un VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS

 • no 13. marta līdz 14. aprīlim Skrundas novada Veselības un sociālās aprūpes centrā izsludināta karantīna un apmeklētāji netiek ielaisti, kā arī apturēta paciņu ienešana centra telpās. Tālr. 63331471, 63331473.
 • no 13. marta līdz 14. aprīlim Skrundas novada aprūpes namā “Valtaiķi” izsludināta karantīna, apmeklētāji netiek ielaisti. 63353321, 26114629.
 • Latvijas samariešu apvienības Skrundas nodaļa nepieciešamības gadījumā piegādās uz mājām visu nepieciešamo – pārtiku, pirmās nepieciešamības preces. Tālr. 25691384.

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES

 • No 13. marta līdz 14. aprīlim tiek pārtraukta mācību procesa norise klātienē visās izglītības iestādēs, nodrošinot mācības attālināti, izņemot centralizēto valsts pārbaudījumu norisi. Par mācību procesa norisi informāciju sniegs klašu audzinātāji un izglītības iestādes administrācija.
 • No 13. marta līdz 14. aprīlim slēgts Skrundas novada multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs.
 • Pirmsskolas izglītības iestāde darbu turpina, nepieciešamības gadījumā nodrošinot pirmsskolas pakalpojumu sniegšanu vecākiem, kas paši nevar nodrošināt bērnu pieskatīšanu. Vecākam reizi nedēļā ir jāiesniedz rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav pēdējo 14 dienu periodā bijuši ārvalstīs un nav bijuši kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām, un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.

Iesnieguma veidlapu var saņemt pirmsskolas izglītības iestādēs vai atrast šeit:

https://izm.gov.lv/images/aktualitates/2020/apliec_pii_20200312.pdf

 • No 13. marta tiek pārtrauktas visas kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu nodarbības un pasākumi (treniņi, sacensības un mēģinājumi); atcelti visi braucieni uz ārvalstīm.

KĀ RĪKOTIES, JA CILVĒKAM ELPCEĻU INFEKCIJAS PAZĪMES (klepus, elpas trūkums, rīkles iekaisums, paaugstināta temperatūra)

 • Noteikti aicinām slimam nedoties uz darbu, nevest bērnu uz bērnudārzu, neapmeklēt sabiedriskas vietas un ciemos slimības laikā.
 • Sazināties ar ārstu telefoniski un, ja veselības stāvoklis to pieļauj – ārstēties mājās.
 • Ja 14 dienu laikā pirms saslimšanas esat apmeklējuši Covid-19 skartās teritorijas, kurām tiek piemēroti īpašie piesardzības pasākumi (informācija par šīm teritorijām ir pieejama SPKC mājaslapā), zvanīt 113 un  par to informēt ārstniecības personu.
 • Izvairīties no tuva  kontakta ar citiem cilvēkiem (ievērot distanci ne mazāk kā 2 metri).
 • Pēc iespējas ierobežot kontaktus ar ģimenes locekļiem, it sevišķi ar personām vecākām par 60 gadiem un cilvēkiem ar hroniskām slimībām vai novājinātu imunitāti (piemēram personām, kas saņem imūnsupresīvu terapiju).
 • Novērsties nost no citiem cilvēkiem, kad klepojat vai šķaudāt.
 • Klepojot un šķaudot, nosegt muti un degunu ar vienreizlietojamo salveti, kuru pēc lietošanas izmest atkritumos, un pēc tam nomazgāt rokas; ja nav vienreiz lietojamās salvetes vai kabatlakatiņa, klepot vai šķaudīt iekšējā elkoņa locītavas virsmā (piedurknē), bet nedarīt to plaukstā.

INFORMATĪVAIS TĀLRUNIS

Ja nepieciešamas individuālas konsultācijas par jaunā koronavīrusa izraisītu uzliesmojumu, tad  darba dienās, laikā no 08:30 līdz 17:00 aicinām izmantot zemāk redzamos tālruņa numurus, lai kontaktētos ar SPKC pārstāvjiem: 67501590, 67387661.

Lūdzam konsultāciju gadījumos nezvanīt uz Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta tālruni 113, lai to lieki nenoslogotu.

 

Informāciju apkopoja: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

E-pasts: iveta.rozenfelde@skrunda.lv

Tālrunis: 25708808