Informatīvā diena ''Laukiem būt!''

Informatīvā diena ''Laukiem būt!''

6. oktobrī ar informatīvo dienu visos Latvijas reģionos sāksies jau 12. “Laukiem būt!” sezona, ko Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) īsteno aktivitātes “Atbalsts uzņēmējdarbības veicināšanai lauku teritorijās” ietvaros. Tā būs iespēja uzņēmīgiem un zinātkāriem jauniešiem saprast, vai un kā vēlmei īstenot savu biznesu laukos var gūt atbalstu un iedrošinājumu, izmantojot piedāvātās mācības un noslēguma konkursu ar naudas balvām.

Mācību tēmu loks ļoti plašs – sevis kā uzņēmēja apzināšanās, idejas ģenerēšana un attīstība, uzņēmējdarbības pamati, aktuālie finansējuma piesaistīšanas instrumenti laukos, biznesa plāns kā idejas attīstības pamats, finanšu plānošana, tirgus analīze, mārketings un reklāma, prezentēšanas prasmes, pārdošana u. c. tēmas, kas ir būtiskas jaunajam uzņēmējam.

Arī šogad mācībās gaidīti tie, kurus vajag iedrošināt spert pirmo būtisko soli pretim sava biznesa radīšanai, tā arī tos, kuri jau drosmīgi iet pretī izvēlētajiem mērķiem. 

Ikviens aicināts uz brīvā laika pavadīšanas centrā “Bukaiši", lai smeltos iedvesmu un zināšanas par savas idejas realizēšanu.