Izraudzīts “Skrundas komunālā saimniecība” pagaidu valdes loceklis

Izraudzīts “Skrundas komunālā saimniecība” pagaidu valdes loceklis

22.marta dalībnieku sapulcē par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” pagaidu valdes locekli iecelts līdzšinējais uzņēmuma valdes loceklis Sandis Japēņins. Pagaidu valdes loceklis pilda pienākumus līdz atklātā konkursā tiek izvēlēts piemērotākais amata pretendents, bet ne ilgāk kā vienu gadu.

Februārī Kuldīgas novada pašvaldības izsludinātajam konkursam uz valdes locekļa amatu noslēdzoties bez rezultāta, 19. martā konkurss izsludināts atkārtoti. Pieteikumi vakancei tiek gaidīti līdz 2. aprīlim.

No kapitālsabiedrības SIA “Skrundas komunālā saimniecība” valdes locekļa kandidāta tiek sagaidītas padziļinātas zināšanas par finanšu resursu pārvaldīšanu un administrēšanu, izpratne par kapitālsabiedrības darbības jomām un korporatīvo pārvaldību, kā arī nevainojama reputācija.

Pretendentam jābūt vismaz divu gadu pieredzei valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā - nepieciešams stratēģisks redzējums par kapitālsabiedrības darbu, atbildība lēmumu pieņemšanā, kā arī citas prasības.