Izsludina konkursu uz vakanto Kuldīgas novada Nīkrāces pamatskolas direktora amatu

                                                        

 

Kuldīgas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000035590, izsludina konkursu uz vakanto Kuldīgas novada Nīkrāces pamatskolas direktora amatu.

Prasības:

  • atbilstība Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajiem ierobežojumiem strādāt par pedagogu;
  • atbilstība Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;
  • valsts valodas prasme atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmei profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
  • Par priekšrocību tiks uzskatīta vismaz trīs gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības vadībā. Par izglītības vadības darbu tiek uzskatīts darbs izglītības iestādes vadītāja vai vadītāja vietnieka amatā; cits darbs, ja tas saistīts ar izglītības darba un izglītības iestāžu darbinieku organizēšanu, vadīšanu un kontroli (metodisko jomu vadītāji).

Konkursa pretendentiem jāiesniedz:

  • motivēta pieteikuma vēstule;
  • īss dzīves un darba gaitu pārstāsts (CV);
  • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
  • rekomendācijas un ieteikuma vēstules (vēlamas).

Atalgojums: 1110 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas.

Pieteikšanās termiņš: līdz 16. jūnija plkst. 17.00.

Dokumentus lūdzam iesniegt Kuldīgas novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas centrā Kuldīgā, Baznīcas ielā vai elektroniski uz e-pastu dome@kuldiga.lv . Informācija pa tālr. 63350076. Iesniedzot prasītos dokumentus, kandidāts piekrīt viņa personas datu apstrādei.

 

PRETENDENTU ATLASES KONKURSA NOLIKUMS