Izsludināts konkurss uz SIA “Skrundas komunālā saimniecība” valdes locekļa amatu

Izsludināts konkurss uz SIA “Skrundas komunālā saimniecība” valdes locekļa amatu

Iepriekš izsludinātajam konkursam noslēdzoties bez rezultāta, Kuldīgas novada pašvaldība izsludina atkārtotu konkursu uz kapitālsabiedrības SIA “Skrundas komunālā saimniecība” valdes locekļa amatu.

No SIA “Skrundas komunālā saimniecība” valdes locekļa kandidāta tiek sagaidītas padziļinātas zināšanas par finanšu resursu pārvaldīšanu un administrēšanu, izpratne par kapitālsabiedrības darbības jomām un korporatīvo pārvaldību, kā arī nevainojama reputācija.

Pretendentam jābūt vismaz divu gadu pieredzei valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā, nepieciešams stratēģisks redzējums par kapitālsabiedrības darbu, atbildība lēmumu pieņemšanā, kā arī citas prasības.

Iepazīties ar prasībām pretendentiem iespējams šeit:

Dokumentus dalībai kandidātu atlases procesā lūdzam iesniegt līdz 2024.gada 2. aprīlim elektroniska dokumenta veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pasta adresi nominacija@kuldigasnovads.lv ,vai personīgi parakstītus pa pastu, nosūtot uz adresi: Kuldīgas novada pašvaldība, Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV – 3301, vai iesniedzot klātienē Kuldīgas novada pašvaldībā ar norādi “SIA “Skrundas komunālā saimniecība” valdes locekļa amata kandidātu atlasei” – Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā.

Iepriekš izsludinātais konkurss uz valdes locekļa amatu noslēdzās 12.03.2024. Termiņā pieteicās četri pretendenti, un konkursa pirmajā kārtā tika izvērtēti šo pretendentu iesniegtie dokumenti. Pēc konkursa pirmās kārtas rezultātu apkopošanas nominācijas komisija nolēma konkursu izbeigt bez rezultāta, izsludinot atkārtotu publiskās pieteikšanās procedūru uz SIA ” Skrundas komunālā saimniecība” valdes locekļa amatu.

Kuldīgas novada pašvaldības nominācijas komisiju vada Kuldīgas novada pašvaldības izpilddirektors Rimants Safonovs, tās sastāvā ir Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja vietniece Nellija Kleinberga, Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Artis Roberts, pašvaldības izpilddirektora vietniece Agnese Buka, Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta pārvaldes vadītāja Dace Buķele, kā arī neatkarīgā eksperte – sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Amazone” valdes locekle Baiba Mikāla.