Jaunsardzes un informācijas centra instruktoru mācības Rudbāržos

Jaunsardzes un informācijas centra instruktoru mācības Rudbāržos

No 8. līdz 10. augustam Rudbāržu muižā norisinājās Jaunsardzes un informācijas centra 1. Novada nodaļas (JIC 1.NN) instruktoru seminārs.

Kā pastāstīja Jaunsardzes un informācijas centra pārstāvis Andris Spricis, šī semināra mērķis bija sagatavoties jaunajam mācību gadam, kā arī definēt veicamos uzdevumus:

  1. Aktualizēt/precizēt 2018. gada 2. pusgada veicamos uzdevumus.
  2. Sagatavot 2019. gada pasākumu plānu un budžetu.
  3. Uzturēt darbam nepieciešamo kvalifikāciju.

Kā atzīmē. A. Spricis, šajā reizē tika atsvaidzinātas nepieciešamās zināšanas darbā ar datoru un pārrunātas specifiskas darba aktualitātes.

Jau pavasarī pašvaldības un Aizsardzības ministrijas sarunās tika izlemts, ka uz Rudbāržu muižas ēku pārcelsies Jaunsardzes un informācijas centra Kurzemes novada struktūrvienība. Muižas telpas bija piesaistījušas ar savu vēsturisko nozīmi, līdz ar to tika nolemts te izvietot jaunsardzi.

 

Informāciju sagatavojusi:

Iveta Rozenfelde,

Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste