Kapu svētki 2022

Kapu svētki 2022

KULDĪGĀ

Meža kapos – 7. augustā 12.00

Kalna kapos – 7. augustā 14.00

Annas kapos – 14. augustā 14.00

Annas kapos – 2. jūlijā 17.00 (katoļu draudze)

Meža kapos – 23. jūlijā 17.00 (katoļu draudze)

ALSUNGĀ

Blintenes kapos – 2. jūlijā 13.00;

Ērču kapos – 2. jūlijā 14.00;

Lapu kapos – 16. jūlijā 13.00;

Bāliņu kapos – 16. jūlijā 14.00;

Lāču kapos – 23. jūlijā 13.00;

Pantu kapos – 23. jūlijā 14.00;

Kalnbirzes kapos – 30. jūlijā 13.00.

ĒDOLĒ

Paružu kapos – 7. augustā 10.00;

Lūšu kapos – 7. augustā 11.00;

Kaušu kapos – 7. augustā 12.00;

Vingru kapos – 7.  augustā 13.00;

Ķesteru kapos – 7. augustā 14.00;

Almāles kapos – 7. augustā 14.30;

Postmuižas kapos – 7. augustā 15.00;

Lieģu kapos – 7. augustā 16.00.

GUDENIEKOS

Ūdru kapos – 9. jūlijā 13.00;

Naglas kapos – 9. jūlijā 14.00;

Ruņģu kapos – 9. jūlijā 15.00; 

Kumsteru kapos – 6. augustā 13.00;

Struijas kapos – 6. augustā 14.00;

Adzes kapos – 20. augustā 13.00;

Baltkalnu kapos – 20. augustā 14.00.

ĪVANDĒ

Zvinguļu kapos – 30. jūlijā 10.00;

Apuzes kapos – 30. jūlijā 10.30;

Balgāļu kapos – 30. jūlijā 11.00;

Todaižu kapos – 30. jūlijā 11.30;

Kunču kapos – 30. jūlijā 12.00;

Ķaupu kapos – 30. jūlijā 12.30;

Deksnes kapos – 30. jūlijā 13.00;

KURMĀLĒ

Segļu kapsētā – 3. septembrī 10.00;

Kurmāles kapsētā – 3. septembrī 10.30;

Siliņu kapsētā – 3. septembrī 11.00;

Pūķu kapsētā – 3. septembrī 12.00;

Paulīnes kapsētā – 3. septembrī 12.30;

Pūcu kapsētā – 3. septembrī 13.00;

Ēmu kapsētā – 3. septembrī 13.30;

Viļenieku kapsētā – 3. septembrī 14.00;

Vilgāles kapsētā – 3. septembrī 14.30.

LAIDOS

Pils sakaru kapos – 14. augustā 14.00;

Dumpīšu kapos – 14. augustā 15.00;

Vangas kapos – 14. augustā 16.00;

Ārzes kapos – 28. augustā 14.00;

Laidu kapos – 28. augustā 15.00.

Valtaiķu Mācītāju kapos – 28. augustā 16.00;

NĪKRĀCĒ

Purvakroga kapos – 9. jūlijā 11.00;

Miera kapos – 9. jūlijā 12.00;

Nīkrāces kapos – 9. jūlijā 13.00;

Tukuma kapos – 9. jūlijā 14.00;

Priednieku kapos – 9. jūlijā 15.00;

Līgutu kapos - 9. jūlijā 16.00;

Lēnu Romas katoļu baznīcas draudzes kapos - 30. jūlijā 15.00.
 

PADURĒ

Nabes kapsētā – 13. augustā 13.00;

Beltes kapsētā (Ķimalē) – 13. augustā 13.30;

Padures kapsētā – 13. augustā 14.00.

PELČOS

Bišavu pagasta kapos – 13. augustā 10.00;

Rimzātu kapos – 13. augustā 11.00;

Ģīņu kapos – 13. augustā 12.00;

Pelču kapos – 13. augustā 13.00.

RAŅĶOS

Irbes kapos – 7. augustā 12.00;

Priednieku kapos – 7. augustā 13.00;

Dobeļu kapos – 7. augustā 14.30;

Vadžu kapos – 7. augustā 15.30.

RENDĀ

Meķu kapos – 23. jūlijā 11.00;

Lejaskrogu kapos – 23. jūlijā 12.00;

Cērpu kapos – 30. jūlijā 10.00;

Avotnieku kapos – 30. jūlijā 11.00;

Koļu kapos – 30. jūlijā 12.00.

RUDBĀRŽOS

Lūdiķu kapos – 10. jūlijā 14.00;

Krogarāju kapos – 10. jūlijā 15.00;

Sprīžu kapos – 7. augustā 14.00;

Vecsieksātes kapos – 7. augustā 15.00;

Bākūžu kapos – 7. augustā 16.00.

RUMBĀ

Rumpju kapos – 16. jūlijā 10.00;

Lāčplēša kapos – 16. jūlijā 11.00;

Segļu kapos – 16. jūlijā 12.00;

Celmu kapos – 16. jūlijā 13.00;

Bauņu kapos – 16. jūlijā 14.00;

Griķu kapos – 16. jūlijā 15.00;

Silarāja kapos – 30. jūlijā 10.00;

Pļavsargu kapos – 30. jūlijā 11.00;

Pūces kapos – 30. jūlijā 12.00;

Maņģenes kapos – 30. jūlijā 13.00;

Upesostu kapos – 30. jūlijā 14.00.

SKRUNDĀ UN SKRUNDAS PAGASTĀ

Pastaru kapos – 14. augustā 11.00;

Klūgu kapos – 14. augustā 12.00;

Sila kapos – 14. augustā 13.00;

Baznīcas kapos – 14. augustā 14.00.

SNĒPELĒ

Kundu kapos – 21. augustā 13.00;

Centra kapos – 21. augustā 14.00;

Vindenieku kapos – 21. augustā 15.30;

Kalnu kapos – 21. augustā 16.30.

TURLAVĀ

17. jūlijā 10.00 – kapu svētku dievkalpojums Klosteres baznīcā, lai pieminētu tuviniekus, kas apglabāti Klosteres baznīcas apkārtnē.

Pliķu kapos – 30. jūlijā 10.00;

Ziemeļu kapos – 30. jūlijā 10.30;

Orzaku kapos – 30. jūlijā 11.00;

Balgāļu kapos – 30. jūlijā 12.00;

Ciemgaļu kapos – 30. jūlijā 12.30;

Kalējciema kapos – 30. jūlijā 13.00;

Aizsaules kapos – 30. jūlijā 13.30;

Dambenieku kapos – 30. jūlijā 14.00.

KABILĒ

Gatviņu kapos - 13. augustā 10.30;
Kabiles kapos - 13. augustā 12.00.

VĀRMĒ

Spāru kapos - 21. augustā 12.00;

Dreimaņu kapos - 21. augustā 13.00;

Kūlu kapos - 21. augustā 14.00;

Alekša kapos - 4. septembrī 12.00;

Busku kapos - 4. septembrī 13.00.