Kuldīgas novadā aicina uz ikgadējām iedzīvotāju sapulcēm

Kuldīgas novadā aicina uz ikgadējām iedzīvotāju sapulcēm

Kuldīgas novada pagastu iedzīvotāji aicināti apmeklēt ikgadējās sapulces, kurās Kuldīgas novada domes vadībai, pagastu pārvalžu vadītājiem un speciālistiem varēs uzdot visus interesējošos un neskaidros jautājumus.

Sapulces notiks:

8. februārī 17.30 – Nīkrāces atpūtas centrā;
15. februārī 15.00 – Gudenieku pagasta pārvaldē;
22. februārī 17.30 – Pelču tautas namā;
1. martā 17.30 – Kabiles saieta nams “Sencis”;
7. martā 17.00 – Vārmes Jauniešu centrā;
8. martā 17.30 – Alsungas kultūras namā;
14. martā 17.30 – Snēpeles kultūras namā;
15. martā 17.30 – Turlavas kultūras namā;
21. martā 17.30 – Rudbāržu kultūras namā;
22. martā 17.30 – Rumbas pagasts, “Atvasītēs”;
28. martā 17.30 – Īvandes muižas zālē;
30. martā 17.00 – Jaunmuižas skolā;
4. aprīlī 18.00 – Skrundas kultūras namā;
5. aprīlī 17.30 – Padures pagasta pārvaldē;
12. aprīlī 17.30 – Laidu pagasta “Bitītē”;
18. aprīlī 17.30 – Ēdoles kultūras namā;
19. aprīlī 17.30 – Kurmāles pagasta pasākumu zālē;
26. aprīlī 18.00 – Rendas kultūras namā;
10. maijā 17.30 – Raņķu pasākumu zālē.