Kuldīgas novadā veiktas rotaļu un aktīvās atpūtas laukumu pārbaudes

Kuldīgas novadā veiktas rotaļu un aktīvās atpūtas laukumu pārbaudes

Pēc Būvvaldes pasūtījuma SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” veikusi rotaļu un aktīvās atpūtas laukumu pārbaudes Kuldīgā un novadā - Skrundā, Alsungā, Ēdolē, Īvandē, Kabilē, Padurē, Pelčos, Laidos, Sermītē, Snēpelē un Almalē.

Pārbaudi veica sertificēti testēšanas inženieri rūpīgi pārbaudot katru ierīci, novērtējot laukuma plānojumu, drošības zonas, seguma atbilstību un visus zināmos iespējamos riskus darbojoties ar laukumā uzstādītajām iekārtām.

Līdz novembra beigām tiks saņemti pārbaužu rezultāti. Ja pārbaužu laikā tiks konstatēti kādi pārkāpumi – to novēršana tiks uzsākta nekavējoties.

Pārbaudes veiktas saskaņā ar MK noteikumiem Nr.18 “Spēļu un rekreācijas laukumu drošuma noteikumi”, kuri nosaka, ka laukuma valdītājam ir pienākums veikt ikgadējās galvenās pārbaudes ne retāk kā reizi gadā un publiskai lietošanai paredzētos rotaļu un aktīvas atpūtas laukumus reģistrēt Patērētāju tiesību aizsardzības centra Publisko spēļu un rekreācijas laukumu reģistrā.