Kuldīgas novads turpina risināt ģimenes ārstu trūkumu pašvaldībā

Kuldīgas novads turpina risināt ģimenes ārstu trūkumu pašvaldībā

Ģimenes ārstu novecošana, noslodze un problēma ar jauno ģimenes ārstu piesaisti darbam reģionos jau vairākus gadus ietekmē primārās veselības aprūpes pieejamību Kuldīgas novada iedzīvotājiem. Tāpēc Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inese Astaševska tikusies ar Nacionālā veselības dienesta Kurzemes nodaļas vadītāju Anitu Zolmani - pārrunātas iespējas, kā līdztekus jau īstenotajām iniciatīvām un stipendiju programmai jaunajiem mediķiem, pašvaldība var palīdzēt risināt ģimenes ārstu trūkumu novadā.

Kuldīgas novadā šobrīd reģistrētas 15 ģimenes ārsta prakses, kas ir par trīs prakses vietām mazāk nekā 2022. gadā. Lielākā daļa jeb 81% no novada ģimenes ārstiem ir pirmspensijas vecumā, liecina Nacionālā veselības dienesta Kurzemes nodaļas sniegtā informācija pašvaldībai. Prakšu skaits samazinājies, jo divi ģimenes ārsti (Alsungā un Skrundā) savu darbību pārtrauca dodoties pensijā, bet viens ģimenes ārsts aizgājis mūžībā.

Pēc pašvaldības vadības tikšanās ar Nacionālā veselības dienesta Kurzemes nodaļas vadību, precizēts, ka Skrundas un apkārtnes iedzīvotāji - līdzšinējie ģimenes ārstes Māras Ostašovas pacienti - aicināti pārreģistrēties pie Skrundā praktizējošiem ģimenes ārstiem Rutas Vinteres vai Mārtiņa Āboliņa, vai pie ģimenes ārstes Zandas Zaueres Snēpelē, tāpat ir iespēja pārreģistrēties pie kāda no SIA “Saldus medicīnas centrā” strādājošiem ģimenes ārstiem.

“Ģimenes ārsti noveco, pensionējas, prakses ir noslogotas, bet iedzīvotājiem ir svarīgi, lai ārsts ir iespējami tuvu dzīvesvietai. Tāpēc jau vairākus gadus meklējam iespējas, kā piesaistīt ģimenes ārstus un motivēt jaunos speciālistus pēc mācībām savas darba gaitas turpināt Kuldīgas novadā. Ar stipendiju programmu tas veiksmīgi izdevies – tās ietvaros pēdējo divu gadu laikā novadam izdevies piesaistīt divas topošās ģimenes ārstes –  šobrīd Rīgas Stradiņa universitātes  2.  studiju gada rezidenti Daci Sudrabu un Latvijas Universitātes Rezidentūras attīstības programmas 2. studiju gada rezidenti Lindu Ikaunieci. Būtiski atbalstu jaunajiem speciālistiem mērķtiecīgi turpināt, tāpēc plānojam izsludināt kārtējo stipendiju konkursa posmu, par ko lemsim janvāra domes sēdē.” norāda  Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inese Astaševska.

Vēršam uzmanību, ka pārreģistrējot ģimenes ārstu, jāaizpilda anketa. To var izdarīt, personīgi apmeklējot ārsta praksi, vai arī elektroniski vietnē HTTPS://WWW.EVESELIBA.GOV.LV/ . Arī elektroniskas aizpildīšanas gadījumā jāsazinās ar ģimenes ārstu, pie kura ir veikta reģistrācija, jo ģimenes ārstam ir jāapstiprina pieteikums no savas puses.

Kuldīgas novadā strādājošo ģimenes ārstu kontaktinformācija

 • ANDERSONES ĀRSTA PRAKSE, SIA, Dr. Ināra Andersone. Tālr. 63322401, ārsta prakse Kuldīgā.
 • Āboliņš Mārtiņš – ģimenes ārsta un internista prakse, Dr. Mārtiņš Āboliņš. E-pasts: DR.ABOLINS@GMAIL.COM, tālr. 26144599, ārsta prakse Skrundā, Skrundas pagastā, Raņķu pagastā, Nīkrāces pagastā, Rudbāržu pagastā
 • Laimas Jansones ārsta prakse, SIA, Dr. Laima Jansone. Tālr.  63326147, ārsta prakse Kuldīgā, Pelču pagastā.
 • Cakule Gita – ģimenes ārsta prakse, Dr. Gita Cakule. Tālr. 63326147, ārsta prakse Kuldīgā, Rumbas pagastā, Rendas pagastā.
 • RŪTAS EGLĪTES ĢIMENES ĀRSTA PRAKSE, SIA, Dr. Rūta Eglīte. Tālr. 63323623, ārsta prakse  Kuldīgā.
 • Zaigas Rones ģimenes ārsta prakse, SIA, Dr. Zaiga Rone. Tālr. 63323623, ārsta prakse Kuldīgā.
 • Klauga Jolanta – ģimenes ārsta prakse, Dr. Jolanta Klauga. Tālr. 63323623, ārsta prakse Kuldīgā.
 • L.LAGZDIŅAS ĀRSTA PRAKSE, SIA, Dr. Līga Lagzdiņa. Tālr. 63322401, ārsta prakse Kuldīgā, Laidu pagastā, Padures pagastā.
 • Sarmītes Opmanes ģimenes ārsta prakse, SIA, Dr. Sarmīte Opmane. Tālr. 26487442, ārsta prakse Kuldīgā..
 • Pūpola Linda – ģimenes ārsta un pediatra prakse, Dr.  Linda Pūpola. Tālr. 63350408, ārsta prakse Kuldīgā.
 • Pūpols Aigars – ģimenes ārsta prakse, Dr. Aigars Pūpols. Tālr. 63323623. Ārsta prakse Kuldīgā, Īvandes pagastā.
 • Skābarde Andra – ģimenes ārsta un pediatra prakse, Dr. Andra Skābarde. Tālr.  63350407, ārsta prakse Kuldīgā.
 • Dr. Rutas Vinteres prakse, SIA, Dr. Ruta Vintere. Tālr. 63331602, ārsta prakse Skrundā, Skrundas pagastā, Nīkrāces pagastā, Raņķu pagastā, Rudbāržu pagastā.
 • Zīle Inese – ģimenes ārsta prakse, Dr. Inese Zīle. Tālr. 63322172, ārsta prakse Vārmes pagastā, Kabiles pagastā, Turlavas pagastā.
 • Zanda Zauere - ģimenes ārsta prakse, Dr. Zanda Zauere. Tālr. 29236384, ārsta prakse Snēpeles pagastā.