Līdz 25. augustam aicinām pieteikties Kuldīgas novada pašvaldības izsludinātajā stipendiju konkursā ģimenes ārstiem rezidentiem

Līdz 25. augustam aicinām pieteikties Kuldīgas novada pašvaldības izsludinātajā stipendiju konkursā ģimenes ārstiem rezidentiem

Meklējot iespējas, kā nodrošināt veselības aprūpes pieejamību un motivēt jaunos ģimenes ārstus pēc mācībām darba gaitas turpināt Kuldīgas novadā, domes deputāti lēma no 27. jūlija atkārtoti izsludināt pieteikšanos pašvaldības stipendijai ārstiem rezidentiem. Pieteikšanās stipendiju konkursam norit līdz 25. augustam.

Kuldīgas novada pašvaldībā 2023. gada 1. janvārī reģistrētas 16 ģimenes ārstu prakses, kas ir par 3 prakses vietām mazāk nekā 2022. gadā, liecina Nacionālā veselības dienesta Kurzemes nodaļas sniegtā informācija pašvaldībai. Prakšu skaits samazinājies, jo divi ģimenes ārsti (Alsungā un Skrundā) savu prakses darbību pārtrauca, dodoties pensijā, viens ģimenes ārsts aizgājis mūžībā.

No šobrīd 16 strādājošajiem ģimenes ārstiem 3 ārsti ir vecumā no 30 līdz 45 gadiem un 6 ārsti ir vecumā virs 50 gadiem, bet  gandrīz puse no Kuldīgas novadā strādājošiem ģimenes ārstiem ir vecumā virs 60 gadiem.

Ģimenes ārstu novecošana, noslodze un problēma ar jauno ģimenes ārstu piesaisti strādāt reģionos jau vairākus gadus ietekmē primārās aprūpes pieejamību Kuldīgas novada iedzīvotājiem.

Pēdējo divu gadu laikā pašvaldībai studentu stipendiju programmas ietvaros izdevies piesaistīt divas topošās ģimenes ārstes –  šobrīd Rīgas Stradiņa universitātes 2. studiju gada rezidenti Daci Sudrabu un Rīgas Stradiņa universitātes 2. studiju gada rezidenti Lindu Ikaunieci.

Lai mērķtiecīgi turpinātu jauno ģimenes ārstu piesaisti Kuldīgas novadam, nepieciešams izsludināt kārtējo konkursu ar iespēju studentiem rezidentiem ģimenes ārstiem pieteikties pašvaldības stipendijai.

Pieteikšanās pašvaldības stipendijām ģimenes ārstiem rezidentiem norisināsies no 2023. gada 28. jūlija līdz 25. augustam, bet rezultāti tiks paziņoti 31. augustā. Par Kuldīgas novada pašvaldības stipendiju piešķiršanu lems komisija, ko vadīs Kuldīgas novada domes priekšsēdētājas vietnieks Artis Roberts un kurā darbosies Kuldīgas novada domes priekšsēdētājas vietniece Nellija Kleinberga, Kuldīgas novada pašvaldības izpilddirektore Ilze Dambīte-Damberga un Kuldīgas novada Izglītības pārvaldes vadītāja Santa Dubure. Stipendijas piešķirs atbilstoši Kuldīgas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. KNP/2022/5 “Par Kuldīgas novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtību.”

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. KNP/2022/5 “PAR KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS STIPENDIJU PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBU”

PIELIKUMS – APLIECINĀJUMS

PASKAIDROJUMA RAKSTS SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR. KNP/2022/5 “PAR KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS STIPENDIJU PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBU”