Lielā Talka 27. aprīlī – sakopsim novada teritoriju kopā!

Lielā Talka 27. aprīlī – sakopsim novada teritoriju kopā!

Kuldīgas novada pašvaldība aicina gan individuālos talkotājus, gan mācību iestādes un darba kolektīvus sakopt novada teritoriju, piedaloties jau septiņpadsmitajā “Lielajā Talkā”. “Tīri – Zaļi – Ilgi” – ar šādu saukli talkotāji aicināti labiekārtot un sakopt novada koplietošanas teritorijas.

Piesaki talkošanas vietu

Lai talkošanai rūpīgi sagatavotos un kopīgiem spēkiem padarītu novadu tīrāku, Lielās Talkas tīmekļvietnē talkas.lv iespējams kartē atzīmēt vietas, kuras nepieciešams sakopt.

“Lielās Talkas” koordinatore Kuldīgas novadā ir pašvaldības vides speciāliste Dace Jansone, ar kuru lūgums sazināties (tālrunis 27025423) un vienoties par sakopjamo koplietošanas teritoriju. Kad kopā ar pašvaldības vides speciālisti teritorija saskaņota, “Lielās Talkas” koordinatori un pašvaldība aicina talkotājus atzīmēt talkošanas vietu interaktīvajā kartē (HTTPS://TALKAS.LV/PIETEIKT-TALKU/), lai tās nepārklātos un izdotos sakopt pēc iespējas plašāku teritoriju.

Maisi – bez maksas

Kā katru gadu –  iedzīvotājiem būs iespējams saņemt maisus bez maksas. Pašvaldība atgādina, ka bez maksas maisi un to savākšana tiek nodrošināta tikai, ja talkojat pašvaldības koplietošanas teritorijās. Ja vēlaties talkot savā privātajā teritorijā, tad par maisu sagādi un atkritumu izvešanu būs jārūpējas pašiem.

Talkas maisus no 15.aprīļa iespējams saņemt SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” tehniskās bāzes un atkritumu apsaimniekošanas daļā, Dārzniecības ielā 9, Kuldīgā, ja talkošanas vieta iepriekš ir saskaņota ar vides speciālisti un tā ir atzīmēta interaktīvajā kartē.

 Iedzīvotāji, kuriem nav iespējams doties uz Dārzniecības ielu, Kuldīgā, maisus varēs saņemt arī Kuldīgas novada pašvaldības policijā, Strautu ielā 1, Kuldīgā. Savukārt iedzīvotājiem, kuri dzīvo novada pagastos, aicinām par maisu izsniegšanas nepieciešamību vērsties attiecīgajā pagasta pārvaldē.

Kur atstāt piepildītos maisus?

Kad talkošana pabeigta, lūgums sazināties ar SIA “Kuldīgas komunālo pakalpojumu” atkritumu apsaimniekošanas dispečeru (tālr. 63322380), vai arī zvanīt pašvaldības vides speciālistei (tālr. 27025423), lai paziņotu par lokāciju, kurā novietots pilnais atkritumu maiss. Uzņēmums nodrošinās savākto atkritumu izvešanu.

Priecāsimies par jebkuru pieteikto talkošanas vietu, iniciatīvu un vēlmi sakopt mūsu novadu!