Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņi 2019. gadā

Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņi 2019. gadā

Līdz 2019. gada 31. martam aicinām veikt kārtējo nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājumu. Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli” nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī vai arī reizi gadā - avansa veidā.

Nomaksāt NĪN iespējams Skrundas novada pašvaldības kasē Raiņa ielā 11, pasta nodaļā, bankā, internetbankā, portālā www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv. Veicot maksājumu internetbankā, pārliecinieties, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu. Ja persona nav saņēmusi paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu, lūgums vērsties pašvaldībā. Pārskaitījums veicams uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā.