Nīkrāces pakalpojumu pārvalde informē

Nīkrāces pakalpojumu pārvalde informē

Nīkrāces pakalpojumu pārvalde informē, ka Nīkrāces pagasta centrā ir uzstādītas novērošanas kameras, ar 04.11.2020. Dzeldas ciemā uz valsts autoceļa V1276  Tukuma dzirnavas-Dzelda tika uzstādītās informatīvās brīdinājuma zīmes  “Skrundas novadā tiek veikta video novērošana”.