Nīkrāces pamatskolas direktorei Anitai Sebežai pasniedz Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu

Nīkrāces pamatskolas direktorei Anitai Sebežai pasniedz Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu

Pašvaldības Izglītības nodaļas speciāliste Inga Flugrāte un Nīkrāces pagasta pārvaldes vadītāja Ilona Rītiņa Nīkrāces pamatskolas direktorei Anitai Sebežai pasniedza Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu izglītības jomā un videi draudzīga dzīves veida popularizēšanu skolā un vietējā kopienā.

Anita Sebeža Nīkrāces pamatskolā strādā 8 gadus. Viņas vadībā skola 2014. gadā ieguvusi EKO skolas statusu, tas veicinājis izpratni par vidi, klimatam draudzīgu paradumu veidošanu, sasaistot to ar īstenoto izglītības programmu, nostiprinot caurviju prasmes. Tas palīdz skolēnos attīstīt pilsonisko aktivitāti un atbildību par vides kvalitātes uzlabošanu, tās aizsardzību un saglabāšanu.

Liels ir A. Sebežas ieguldījums skolas vides labiekārtošanā ar mērķi paplašināt skolēnu pieredzi, attīstīt prasmi rūpēties par apkārtējo vidi. 2018. gadā sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu tika realizēts direktores izstrādātais projekts – kāpšanas torņa izbūve. Šo torni izmanto skolā izveidotais Jaunsargu pulciņš. Tornis pieejams visiem interesentiem, kuri instruktora vadībā vēlas apgūt  pirmās kāpšanas prasmes. 2021. gadā sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu īstenots projekts šķēršļu joslas izveidei. Šis projekts papildināja 2020. gadā atjaunoto “Zaļo klasi” un ierīkoto mini dārzu kastēs.