Nīkrāces un Rudbāržu pagastos top pārgājiena maršruts “Kalpaka ceļš“.

Nīkrāces un Rudbāržu pagastos top pārgājiena maršruts “Kalpaka ceļš“.

Kuldīgas novada pašvaldība sadarbībā ar Jaunsardzes centru, Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, A/S “Latvijas valsts meži” un Romas katoļu baznīcu ir uzsākusi kopīgu projektu - pārgājiena maršruta “Kalpaka ceļš“ izveide Kuldīgas novadā.

Projekta mērķis ir izveidot aizraujošu pārgājiena objektu maršrutā Rudbāržu muiža – Lēnu baznīca (Kuldīgas novads), lai sabiedrībā popularizētu Latvijas militāro vēsturi, veicinot piederības sajūtu Latvijai, tādejādi sniedzot nozīmīgu ieguldījumu valsts visaptverošajā aizsardzībā.

Līdz šim veiksmīgi ir uzsākta un turpinās pārgājiena maršruta izveide. Tomēr, lai projekts taptu veiksmīgāks un, lai veicinātu sabiedrības iesaistīšanos, projekta īstenotāji plāno iesaistīt iedzīvotājus izteikt savas idejas un priekšlikumus, ko viņi vēlētos redzēt un piedzīvot šajā maršrutā - vides objektus, praktiskas šķēršļu joslas, izziņas uzdevumus u.c. ar O. Kalpaka kara gaitām saistītu notikumu atspoguļojumus.