No oktobra būs pieejams dažāda veida atbalsts energoresursu sadārdzinājuma pārvarēšanai

No oktobra būs pieejams dažāda veida atbalsts energoresursu sadārdzinājuma pārvarēšanai

Krievijas izraisītais karš Ukrainā un Covid-19 pandēmija, ko piedzīvojām iepriekšējos gados, ir izraisījis ievērojamu energoresursu sadārdzinājumu. Lai palīdzētu iedzīvotājiem šajā krīzē, valdība un pašvaldība nodrošinās iedzīvotājiem dažāda veida atbalstu.

Vairākiem atbalsta veidiem iedzīvotāji varēs pieteikties pašvaldībā, bet atsevišķus atbalsta veidus piemēros automātiski. Dažādi atbalsta veidi summēsies.

Atbalsts mājsaimniecībām apkures izdevumu segšanai

Valdība kompensēs energoresursu cenu pieaugumu jsaimniecībām, kas apkurē izmanto elektroenerģiju, dabasgāzi, koksnes briketes, koksnes granulas un malku, kā arī centralizētās siltumapgādes pakalpojumu

Tiem, kas apkurei izmanto dabasgāzi vai centralizēto siltumapgādi, valsts atbalstu piemēros automātiski, bet pārējiem no 1. oktobra jāvēršas ar iesniegumu pašvaldībā.

Lūdzam iesniegumus iesniegt elektroniski ar Latvija.lv portāla starpniecību.

Ja nāksiet klātienē, lai nebūtu jāstāv rindās, pirms ierašanās aicinām iepriekš pieteikties vizītei:

  • Kuldīgā – domes klientu apkalpošanas centrā Baznīcas ielā 1 (tālr. 633 22469, 29579618) vai valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Pilsētas laukumā 2 (tālr. 26583246);
  • Skrundā – valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Raiņa ielā 11 (tālr. 63331555, 66954849);
  • Alsungā – valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Pils ielā 1 (tālr. 66954804);
  • sava pagasta pārvaldē.

Ja apkurināt mājokli ar malku

Malkai, kas iegādāta no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim, noteikts cenu līmenis, no kura sāks sniegt atbalstu – 40 EUR/ber.m3. Valsts kompensēs izmaksu pieaugumu 50% apmērā (t.i., ja izmaksas pārsniegs 40 EUR/ber.m3), bet ne vairāk par 15 EUR/ber.m3. Maksimālais atbalsta apjoms, par kuru varēs saņemt atbalstu, vienai mājsaimniecībai būs 35 ber.m3. Atbalsta periods noteikts no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim. Pieteikumus atbalsta saņemšanai pašvaldībā būs jāiesniedz no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim.

Malkai, kas iegādāta līdz 2022. gada 31. augustam un kurai nav maksājuma apliecinoša dokumenta, valsts kompensēs fiksētu atbalstu 60 EUR uz vienu mājokli. Ja uz šo pašu mājokli papildus tiks iesniegts malkas atbalsta pieteikums ar maksājumu apliecinošu dokumentu, atbalsta summa tiks aprēķināta no jau izmaksātā 60 EUR sliekšņa (tiks izmaksāts atbalsts par summu, kas pārsniedz 60 EUR). Pieteikumus atbalsta saņemšanai pašvaldībā būs jāiesniedz no 2022. gada 1. oktobra līdz 30. novembrim.

Ja apkurināt mājokli ar koksnes briketēm vai granulām

Koksnes briketēm un koksnes granulām cenu slieksnis noteikts 300 EUR par tonnu. Izmaksu pieaugums tiks kompensēts 50% apmērā (t.i., ja izmaksas pārsniedz 300 eiro/tonnā), bet ne vairāk kā 100 EUR/tonnā apmērā. Maksimālais atbalsta apjoms, par kuru varēs saņemt atbalstu, vienai mājsaimniecībai būs 10 tonnas. Atbalsta periods noteikts no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim.

Mājsaimniecībām, kas apkurē izmanto koksnes granulas, koksnes briketes vai malku, ar maksājumu attaisnojošiem dokumentiem jāvēršas pašvaldībā.

Ja apkurināt mākokli ar elektroenerģiju

Mājsaimniecībām, kuras apkurei izmanto elektroenerģiju, atbalsts tiks piešķirts tiem elektroenerģijas lietotājiem, kuru patēriņš ir lielāks par 500 kWh mēnesī, bet ne vairāk kā 2000 kWh, ja elektroenerģija tiek izmantota apkurei, balstoties uz apkures sistēmas ar elektroenerģiju pašdeklarācijas principu. Valsts kompensēs 50% no elektroenerģijas cenas, kas pārsniegs 0,160 EUR/kWh, bet ne vairāk kā 100 EUR/MWh. Jebkurai mājsaimniecībai pirmās patērētās 500 kWh būs jāapmaksā atbilstoši elektroenerģijas tirgotāja noteiktajai elektroenerģijas cenai, bet tiks kompensēts patēriņš, kas pārsniedz šo slieksni.

Atbalsta periods noteikts no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim, pašvaldībā pieteikumus kopā ar maksājumu attaisnojošiem dokumentiem jāiesniedz no 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. maijam.

Ja apkurināt mājokli ar dabasgāzi

Mājsaimniecībām, kas apkurē izmanto dabasgāzi, kompensācijas apmērs noteikts 30 EUR/MWh (t.i., 0,030 EUR/kWh) tiem lietotājiem, kuru mēneša patēriņš pārsniedz 221 kWh/mēnesī (21 m3/mēnesī). Atbalsta periods noteikts no 2022. gada 1. jūlija līdz 2023. gada 30. aprīlim. Atbalsts tiks piemērots automātiski mājsaimniecību rēķinos.

Būtiski uzsvērt, ka attiecībā uz dabasgāzes un elektroenerģijas lietotājiem, kas maksā par pakalpojumu pēc izlīdzinātā maksājuma principa, regulējumā noteikts pienākums dabasgāzes un elektroenerģijas tirgotājiem veikt izlīdzinātā maksājuma pārrēķinu, ņemot vērā faktisko mājsaimniecību patēriņu un veicot maksājuma korekcijas par iepriekšējiem mēnešiem.

Ja izmantojat centralizētās siltumapgādes pakalpojumus

Laika periodā no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim tiks sniegts atbalsts arī centralizētās siltumenerģijas pakalpojuma maksas kompensācijai. Arī šajā gadījumā kompensācijas apmērs siltumenerģijas izmaksu pieauguma segšanai noteikts 50% apmērā no cenas, kas pārsniegs 68 EUR/MWh. Atbalstu piemēros automātiski mājsaimniecību rēķinos.

 “Kuldīgas siltumtīkli”: Darām visu, lai tarifs būtu iepējami zems

SIA “Kuldīgas siltumtīkli” valdes priekšsēdētājs Andris Aniņš stāsta par uzņēmuma paveikto, lai siltuma tarifs būtu iespējami zems: “Uzņēmums “Kuldīgas siltumtīkli” turpina uzsākto praksi ar ilgtermiņa skatu nākotnē, kas paredz stabila un aizvien kvalitatīvāka pakalpojuma nodrošināšanu par samērīgām izmaksām un iespējami zemu gala tarifu. Gan pagājušajā gadā, gan šajā gadā īpaši liels uzsvars tiek likts uz efektivitāti.

Tas nozīmē, ka turpinām ieguldīt siltuma zudumu mazināšanā visās “vājākajās” vietās. Piemēram, Tehnikas ielā, Kuldīgā aizvietojām pēdējās padomju laika trases pilsētā, pabeidzot pirms padsmit gadiem apturētos darbus. Būvdarbu īstenošanai izmantojām gan jaunas, gan jau lietotas caurules, kuras, optimizējot trašu tīklus, atguvām pagājušajā gadā. Esam zaļi vārdos un vēl vairāk darbos! Secīgi un iespēju robežās soli pa solim likvidējam lielākās siltumenerģijas zudumu vietas Kuldīgā.

Kuldīgas biomasas koģenerācijas elektrostacijas speciālisti pirms apkures sezonas sākuma veica stacijas lielo apkopi, lai ziemā elektrības “raža” pēc iespējas maksimāla un siltuma tarifs – pēc iespējas zems. Esam atjaunojuši koģenerācijas elektrostacijas jaudu tuvu sākotnējai. Gatavojoties apkures sezonai, apjomīgs remonts tika veikts arī biomasas koģenerācijas elektrostacijas kurtuves velvei un sienām.

Lai mazinātu izmaksas, iepērkam šķeldu vasarā, kad ir zemākas cenas. Īpašu uzmanību pievēršam šķeldas kvalitātei, lai, to dedzinot, iegūtu maksimālu enerģiju. Tāpat organizējam saulespuķu sēklu granulu iepirkšanu par divarpus reizes zemākām cenām. Steidzam pieslēgt jaunos siltumenerģijas patērētājus. Automatizējam katlu mājas. Mainām nokalpojušos katlus uz efektīvākiem. Uz Rendas pagasta katlu mājas jumta esam uzlikuši saules paneļus ar kopējo jaudu 11 KW, kā arī veicam vēl virkni citus darbus”.

“Skrundas komunālā saimniecība”: apkures sezonas sākumā vēl kurinās ar dabasgāzi

SIA “Skrundas komunālā saimniecība” valdes loceklis Sandis Japēņins stāsta par uzņēmuma paveikto, lai varētu pāriet uz citu kurināmo: “Apkures sezona sāksies ar dabasgāzi kā kurināmo, jo spēkā ir pagājušajā gadā noslēgtais līgums ar dabasgāzes piegādātāju AS  “Lavenergo”. Cena par dabasgāzi ir 39,74 EUR/mWh bez PVN – tas nozīmē, ka spēkā ir pērn domes apstiprinātais tarifs: Skrundā 97,28 EUR/mWh (bez PVN), bet Rudbāržos – 89,98 EUR/mWh (bez PVN).

Ar dabas gāzi kurināsim līdz mirklim, kamēr dabasgāzes piegādātājs mainīs dabas gāzes cenu. Pēc dabasgāzes cenas izmaiņām tiks pārskatīts tarifs, un uzņēmums turpinās ražot siltumu ar alternatīvu kurināmo (propāna gāze, granulas, malka un siltumsūknis).

Uzņēmums turpina darbu pāriešanai no dabasgāzes izmantošanas centralizētajā siltumapgādē uz atjaunīgajiem kurināmā veidiem – šķeldu un granulām. Risinot situāciju īstenriņā, jau ir piegādāts granulu katla deglis objektam Skrundā Saldus ielā 15 (bērnudārzs), Liepājas ielā 45 un Liepājas ielā 6a (sociālā māja) piegādāti un uzstādīti granulu katli un apsaistes, Dārza ielai 6 piegādāts sagatavots konteiners ar granulu katlu un tvertni. Propāna gāzes piegādātājs ir gatavs veikt dabas gāzes katlu pielāgošanu propāna gāzei un uzstādīt tvertnes un apsaisti objektos Skrundā, Saldus ielā 6b, Lielajā ielā 1a  un Rudbāržu centra katlumājā. Ir pasūtīts gaisa siltumsūknis bērnudārzam, ko plāno piegāddāt oktobra vidū.

Ilgtermiņa risinājumi – ar nosacījumiem ir apstiprināti “Skrundas komunālās saimniecības” projektu pieteikumi ES fondu līdzekļu piesaistei ar šķeldu kurināmu katlu māju būvniecībai Skrundā un Rudbāržos. Gatavojam pieprasītos precizējumus, turpinās būvprojekta izstrāde. Nākamais posms Skrundā – papildus izbūvēt siltumtrases, kas apvienotu esošās katlumājas.

Esam aprēķinājuši, ka pie pašreizējā tarifa aptuvenās izmaksas aukstākajā gada mēnesī (janvārī) varētu būt:

  • Skrundā – vienistabas dzīvoklim (29m2) – 70,59 eiro bez PVN; divistabu dzīvoklim (38,6m2) – 93,31 eiro bez PVN; trīsistabu dzīvoklim (57m2) – 137,79 eiro bez PVN;
  • Rudbāržos – vienistabas dzīvoklim (29m2) – 70,69 eiro bez PVN; divistabu dzīvoklim (37,4m2) – 91,16 eiro bez PVN; trīsistabu dzīvoklim (62,8m2) – 153,08 eiro bez PVN.

Izmaksas samazināsies, piemērojot valsts atbalstu. Atbalstu piemēros automātiski, to norādīs rēķinos.”

 

Pensiju indeksācija

Ņemot vērā  augsto inflāciju, valsts nolēmusi 2022. gadā pensijas indeksēt mēnesi agrāk nekā parasti. Indeksētas tiks vecuma, izdienas, invaliditātes un apgādnieku zaudējuma pensijas un atlīdzības, kuras piešķirtas vai pārrēķinātas līdz 2022. gada 31. jūlijam. Indeksēs arī piešķirtās piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijas.

Vecuma pensiju indeksācijā arī šogad tiek piemēroti atšķirīgi indeksi, kas atkarīgi no cilvēka uzkrātā apdrošināšanas stāža. Jo lielāks apdrošināšanas stāžs, jo lielāks indekss un vecuma pensijas pieaugums.

Politiski represētajām personām, personām ar I grupas invaliditāti un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem pensiju pārskata neatkarīgi no tās apmēra.

Piemēram: pensionārs, kurš saņem vecuma pensiju 400 eiro par kopējā apdrošināšanas stāža 45 gadiem un pie tās noteikto piemaksu 29 eiro (par 25 darba gadiem (no 45 gadiem) līdz 1995. gada beigām), pēc indeksācijas saņems vecuma pensiju 494,76 eiro un piemaksu pie pensijas 35,75 eiro.

Pārskatīs maznodrošinātā statusu

Lai senioriem, kuru ienākumi pēc pensiju indeksācijas nedaudz pārsniedz pašvaldības noteikto maznodrošinātas ģimenes (personas) ienākumu līmeni, nenāktos zaudēt sociālās priekšrocības un pašvaldības sociālo palīdzību, pašvaldība no oktobra paaugstinās maznodrošinātas ģimenes (personas) ienākumu līmeni. Jautājumu skatīs septembra komitejās un domes sēdē.

Valsts pabalsts konkrētām iedzīvotāju grupām

Turklāt vairākām iedzīvotāju grupām – senioriem, cilvēkiem ar invaliditāti, apgādnieku zaudējušajiem un ģimenēm, kurās audzina bērnu ar invaliditāti, no 2022. gada novembra līdz 2023. gada maijam pieškirs valsts pabalstus.

 

 

Lielāki mājokļa pabalsti

Lai mazinātu mājsaimniecību izdevumus par energoresursiem, izmaiņas veiktas mājokļa pabalsta aprēķināšanās kārtībā. Paliekināts garantēto minimālo ienākumu slieksnis mājokļa pabalsta aprēķināšanai - tas būs 327 EUR pirmajai un vienīgajai personai mājsaimniecībā un 228 EUR pārējām personām mājsaimniecībā. Aprēķinot mājokļa pabalstu, ņem vērā ar mājokļa lietošanu saistīto maksājumu izdevumus un mājsaimniecības kopējos ienākumus.

Mājokļa pabalstam aicinām pieteikties pašvaldības sociālajā dienestā. Klienti tiek apkalpoti pēc iepriekšēja pieraksta. Pierakstīties var, zvanot pa tālruni 63350107 (Kuldīga); 63331295 (Skrunda).

Sagatavots pēc ministriju un pašvaldības kapitālsabiedrību sniegtās informācijas.