Nolikums nakts foto orientēšanās sacensībām „Skrundas leģendām pa pēdām”

Nolikums nakts foto orientēšanās sacensībām „Skrundas leģendām pa pēdām”


Nakts foto orientēšanās sacensības „Skrundas leģendām pa pēdām”

Nolikums

 1. Pasākuma  mērķis  - Sekmēt orientēšanos pilsētā un sadarbošanos komandā.  Interesanti pavadīt brīvo laiku ģimenes un draugu lokā ar piedzīvojumiem un uzdevumiem.

Sacensībās netiks uzņemts laiks!

 1. Pasākuma uzdevumi:
 • orientēties kartē, atrast un apmeklēt visas norādītās vietas, izpildīt norādītos uzdevumus;
 • iepazīstināt ar Skrundas dabas un kultūras vēstures objektiem.

Pārvietošanās distancē tikai ar kājām!

 1. Sacensību norises vieta un laiks:
 • Pasākums notiks 2024. gada 10.maijā Skrundas pilsētas teritorijā;
 • Reģistrēšanās, starta un finiša vieta - Estrādes parkā pie platformas;
 • Komandu reģistrēšanās no plkst. 21.00;
 • Sacensību starts plkst. 22:00;
 • Katrai komandai tiek dots starts ar 2-3 minūšu intervālu.
 1. Pasākuma dalībnieki:
 • Jebkurš Skrundas iedzīvotājs vai tās viesis - ģimenes, draugu un darba biedru kompānijas, kuras pieteikušās šim pasākumam;
 • Komandas sastāvā 2-5  dalībnieki no kuriem viens ir pilngadīga persona;
 • Katrs pasākuma dalībnieks pilnībā uzņemas atbildību par savu rīcību pasākuma laikā. Komandas kapteinis ar savu parakstu reģistrācijas veidlapā apliecinās, ka komandas dalībnieki uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli, noteikumu ievērošanu pasākuma  laikā. 
 1. Obligātais / rekomendējamais ekipējums:
 • Komandām ieteicams padomāt par vizuālo noformējumu. Par vizuālo noformējumu   komanda saņem papildus punktus;
 • Vismaz vienam komandas dalībniekam jābūt ar atstarojošo vesti, kā arī kabatas/telefona lukturīti.
 1. Vērtēšana un apbalvošana:
 • Komandas tiek vērtētas trīs kategorijās:
 1. Komandas vizuālais noformējums;
 2. Atrasti un apmeklēti visi kontrolpunkti;
 3. Precīzi izpildīti uzdevumi.
 • Pirmo trīs vietu ieguvēji saņems balvas no atbalstītājiem: SIA Dzika, Andra Oto, Liepājas ielas apvienība (Skaistuma laboratorija, Bukete, Lavanda).
 1.  Informācijai:
 • Organizatoru kontakti: Dita Ņuņēvica (28327883), Inese Ozoliņa (26261729).

Pasākuma laikā tiek veikta fotografēšana un filmēšana!