Noslēdzies pasākums "Svinēsim Ģimenes dienu kopā! ĢIMENE IR SPĒKS!"

Noslēdzies pasākums

Ģimenes vārdam ir īpaša skaņa. Šim vārdam piemīt SPĒKS, kuru caurvij bezgalīga mīlestība. Ejot cauri bērnībai, katru bērna soli pavada māmiņas un tēta mīļais skats un vecvecāku rūpes un atbalsts. Fantastiska ir šī dzīvības ķēde: mazais ķipars ar vienu roku turas pie tēta, ar otru pie māmiņas rokas.

Mīlēsim savus bērnus patiesi, bez nosacījumiem, jo tā mēs palīdzēsim viņiem justies droši, pieņemtiem un novērtētiem. Un, augot pozitīvi emocionālā un mīlestības piepildītā gaisotnē, ikvienam bērnam radīsies sapratne par to, ka ĢIMENE IR VĒRTĪBA.

Kā zināms, Starptautiskā ģimenes diena ir svinama 15. maijā.

Tieši tāpēc mums radās ideja, ka jārīko aktivitātes ģimenei, lai kopā lietderīgi un skaisti pavadītu laiku.

No 8. līdz 13. maijam bija iespēja piedalīties pasākumā “Svinēsim Ģimenes dienu kopā! ĢIMENE IR SPĒKS!”.

Ejot pa norādītajiem punktiem, ģimenēm bija iespēja iesaistīties dažādās jautrās, ģimeni saliedējošās aktivitātēs. Prieks bija redzēt ģimenes tik kuplā skaitā. Paldies viņām par atsaucību, smaidiem, par jautri un saturīgi kopā pavadīto sportisko aktivitāšu dienu.

Mūsu Nīkrāces pagasta Facebook lapā var skatīt  apkopojumu pasākuma uzdevumu aktivitātēm.

Lai mums svētki izdotos, pasākuma aktivitātes atbalstīja:  individuālais uzņēmums “ELVA”, SIA “Buķete”, SIA “Lavanda”, SIA “Užuļi”, SIA “LaMoore”, Justīne Knopkena, SIA “Mazliet Romantikas”, SIA “Friči”, Zemnieku saimniecība “Kalna Ventinieki”, Aigars Baumanis, Rīgas zoodārza filiāle “Cīrulīši”, SIA “Vita Markets” un Skrundas novada pašvaldība. Liels PALDIES visiem pasākuma atbalstītājiem!

14. maijā Nīkrāces pagasta Facebook lapā notika tiešraide, kurā sveicām visas ģimenes, kuras piedalījās aktivitātēs. Pasākumā piedalījās kopumā 16 ģimenes, bet 15 ģimenes bija izpildījušas visus uzdotos nosacījumus. Vēlamies teikt paldies meitenītei - UNAI PĪLĒNAI par uzdrīkstēšanos uzzīmēt savu ģimeni, par to Una saņēma jauku veicināšanas balvu.

Pasākumā viens no uzdevumiem bija zīmēt savu ģimeni un uzrakstīt veltījumu stiprai ģimenei. Nīkrāces pagasta bibliotēkas telpās izveidojām izstādi, kur skatāmi zīmējumi “Mana Ģimene” un lasāmi novēlējumi “Stiprai Ģimenei”.

Pasaulē ir divas laimes: viena maza – pašam būt laimīgam, otra liela – padarīt citus laimīgus. (Juliāns Tuvims)

Paldies Jums visiem, un jaukus, mīlestības pilnus ģimeniskus svētkus!

 

Informāciju sagatavoja: Ilona Rītiņa, Nīkrāces pagasta sporta darba organizatore

Foto no pasākuma dalībnieku personīgiem arhīviem