Paldies par paveikto!

Paldies par paveikto!

Latvijas valsts svētku priekšvakarā Goda balvas un Pateicības rakstus saņēmuši visi apbalvojamie.

Neskatoties uz to, ka šogad izpaliek klātienes svinīgais pasākums, apbalvojamie tika godināti individuāli. Domes priekšsēdētāja tikās ar katru un pateicās par milzīgo ieguldījumu, kā arī pauda prieku, ka mūsu novadā darbojas tik apņēmīgi ļaudis, kuru paveikto pamana un novērtē arī apkārtējie.

16. novembrī domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece viesojās pie grāmatas "Pa senču takām Nīkrācē" autores Dzidras Ārnieces-Krivko. Neizpalika arī stāsti par grāmatas tapšanu, kā arī pašas dzīves gājuma spilgtākie notikumi.

Pateicības raksts tika nodots Zanei un Artim Babriem par aktīvu iesaistīšanos Skrundas kultūras dzīves bagātināšanā, vadot vidējās paaudzes deju kolektīvu “Ventastega”, kā arī aktīvi darbojoties savā sietspiedes uzņēmumā, popularizējot Skrundas novada vārdu pasaulē.

Pie Skrundas novada domes priekšsēdētājas paviesojās Taekwondo cīņas mākslas treneris Kalvis Saulītis, kas pauda milzīgu prieku un pārsteigumu, ka cilvēki ir novērtējuši viņa aktīvo darbu ar bērniem un jauniešiem.

Un kā pēdējā tika sveikta Skrundas novada pašvaldības galvenā grāmatvede Gunta Svara par ilggadēju godprātīgu savu ikdienišķo pienākumu pildīšanu pašvaldībā.

Informācija par pārējiem Goda balvu un Pateicības rakstu saņēmējiem atrodama: https://bit.ly/35BbkvC