Paldies skolēniem par skaisto kalendāru!

Paldies skolēniem par skaisto kalendāru!

21. decembrī PALDIES skolēniem par zīmējumiem, kas rotā jauno kalendāru, teica Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece, dāvinot Skrundas novada 2021. gada kalendāru, krūzīti un piparkūkas.

No 21. septembra līdz 16. oktobrim Skrundas novada izglītības iestāžu 1.-12. klašu skolēni tika aicināti piedalīties zīmējumu konkursā “Mana mīļākā vieta Skrundas novadā”. Konkurss tika izsludināts ar mērķi rosināt skolu audzēkņus aizdomāties par vietu, kas viņiem ir tuva un mīļa.

Šī konkursa rezultātā tapuši kopumā 170 radoši, krāsaini un ļoti skaisti darbi, kuros attēlotas vietas Skrundas novadā, sākot ar Nīkrāci, Rudbāržiem, Skrundu. Bērni zīmējuši arī savas mājas, Skrundas dzelzceļa tiltu, O. Kalpaka piemiņas sienu, Rudbāržu muižu, Ātrās klintis un daudz citu jauku un skaistu vietu.

Zīmējumus vērtēja izveidota komisija, kurā piedalījās Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja, domes deputāte Gunta Stepanova, Skrundas Jauniešu centra vadītāja Baiba Eversone, Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja Aivita Staņeviča un sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Rozenfelde. Izvēle nebija viegla, jo katrs zīmējums ir neatkārtojams, un bērni tajā ir ieguldījuši gan laiku, gan dvēseli.

Kalendāru rotā zīmējumi:

 • Ķēniņkrēsls. Agnija Cērmane, Skrundas vidusskola

 • Pastaigu taka. Adrians Kubiškins Skrundas vidusskola

 • PII “Liepziediņš”. Veronika Milova, Skrundas vidusskola

 • O. Kalpaka siena. Vineta Rjabčikova, Nīkrāces pamatskola

 • Rudbāržu muiža. Anna Marija Lieljukse, Nīkrāces pamatskola

 • Ātrās klintis. Kellija Liepa, Nīkrāces pamatskola

 • Estrāde. Katrīna Paula Pupura, Skrundas vidusskola

 • Pirts. Anete Bumbiere, Skrundas vidusskola

 • Skrundas muiža. Kate Varanauska, Skrundas vidusskola

 • Parks pie estrādes. Gerda Eida, Skrundas vidusskola

 • Piena muiža Berghof. Karlīna Druvaskalna, Skrundas vidusskola

 • Skrundas baznīca. Beatrise Landa Eiduka, Skrundas vidusskola

 • Skrundas pulkstenis. Līva Birzniece, Skrundas vidusskola

 

Skrundas novada pašvaldība vēlas pateikties ikvienam skolēnam, kurš piedalījās kalendāra zīmējumu konkursā, kā arī skolotājiem par atbalstu.