Par patvaļīgu iekļūšanu militārajos objektos draud bargs sods

Par patvaļīgu iekļūšanu militārajos objektos draud bargs sods

Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā, kas stājās spēkā 1. jūlijā, nosaka, ka par patvaļīgu iekļūšanu militārajos objektos vai Nacionālo bruņoto spēku apsargājamos objektos turpmāk piemēros naudas sodu līdz 1500 eiro. 

Salīdzinot ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā līdz šim noteikto, naudas sods ir palielināts. 

Patvaļīga iekļūšana periodiski ir vērojama arī Skrundas novada militārajā poligonā "Mežaine". Šāda nesankcionēta atrašanās militārajā objektā var radīt draudus personu drošībai, piemēram, prettiesiskai personas iekļūšanai militārajā objektā šaušanas nodarbību laikā var būt neatgriezeniskas sekas, kā arī var nākties šķirties no 1500 eiro.

 

www.sargs.lv publicitātes foto