Pasniegs Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku piemiņas zīmes

Pasniegs Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku piemiņas zīmes

Rīt, 28. jūnijā, Kuldīgas Mākslas namā iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis pasniegs Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku piemiņas zīmes Kuldīgas, Skrundas un Ventspils novada iedzīvotājiem. 

Piemiņas zīmi var piešķirt Latvijas pilsonim, nepilsonim, kā arī ārzemniekam, kuram ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā. Ja apbalvojamā persona ir mirusi, piemiņas zīmi pasniedz tā laulātajam vai lejupējiem, bet, ja lejupējo nav, tad tuvākās pakāpes augšupējiem radiniekiem vai brāļiem un māsām.

No Skrundas novada piemiņas zīmes saņems deviņi iedzīvotāji.