Pašvaldība un iestādes turpina strādāt attālināti

Pašvaldība un iestādes turpina strādāt attālināti

Pašvaldības un iestāžu darba organizācija:

1. KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS

 • Strādās otrdienās un ceturtdienās TIKAI PĒC IEPRIEKŠĒJA PIERAKSTA. Tālr. 63331555, 66954849 un e-pasts:  dome@skrunda.lv; skrunda@pakalpojumucentri.lv.
 • Informāciju iespējams atstāt pastkastītē pie ieejas durvīm.
 • Aicinām prioritāri izmantot visas attālinātās iespējas portālā www.latvija.lv

2. KASE SKRUNDĀ UN PAGASTOS

Strādās trešdienās TIKAI PĒC IEPRIEKŠĒJA PIERAKSTA. Tālruņi saziņai:

 • Raņķi - 63354357, 28319185;
 • Nīkrāce - 63354554;
 • Rudbārži - 29171535.
 • Kase Skrundā - 63350459 vai e-pasts inga.gramatvede@skrunda.lv.

3. PAKALPOJUMU PĀRVALDES strādās TIKAI PĒC IEPRIEKŠĒJA PIERAKSTA

 • Nīkrācē – nikrace@skrunda.lv, mob.t. 26665663;
 • Raņķos – ranki@skrunda.lv, mob.t. 28319185;     
 • Rudbāržos - rudbarzi@skrunda.lv, mob.t. 26318119.

4.  DZIMTSARAKSTU NODAĻA strādās TIKAI PĒC IEPRIEKŠĒJA PIERAKSTA

 • Tālr. 63350453, mob.t. 25611098, e-pasts: dace.gravele@skrunda.lv

5. SOCIĀLAIS DIENESTS strādās TIKAI PĒC IEPRIEKŠĒJA PIERAKSTA

 • Tālr. 63331296, 63331295 mob.t. 26667415, e-pasts: socdienests@skrunda.lv
 • Gunta Stiba, tālr. 63300893, mob.t. 29481085, gunta.stiba@skrunda.lv
 • Santa Knopkena, tālr. 63354554, mob.t. 29254339: e-pasts: k.santas@inbox.lv

6. Skrundas jauniešu centrs – klātienē NESTRĀDĀ.

7. Skrundas mākslas studija – klātienē NESTRĀDĀ.

8. Skrundas mūzikas skola – klātienē NESTRĀDĀ.

9. Skrundas izglītības iestādes darbojas pēc Izglītības ministrijas norādījumiem.

10. BĀRIŅTIESA strādās TIKAI PĒC IEPRIEKŠĒJA PIERAKSTA

 • Tālr. 63331298, 28306821 vai e-pasts: barintiesa@skrunda.lv
 • Dokumentus, kurus nepieciešams nodot Bāriņtiesai, varēsiet ievietot pastkastītē pie ieejas durvīm Kalēju ielā 4, Skrundā, vai pastkastītēs pie pagastu pārvaldēm.

11. BŪVVALDE

 • Pakalpojumu sniegšana, konsultācijas tiek nodrošinātas attālināti, izmantojot saziņu pa tālruni 63350454, 26355729 vai e-pastu: kaspars.upenieks@skrunda.lv.

12. Veselības un sociālās aprūpes centrs un aprūpes nams “Valtaiķi” apmeklētājiem slēgti. Paciņas tuviniekiem var nodot, iepriekš sazinoties ar iestādi.

13. Skrundas novada Pašvaldības policija - par konstatētajiem pārkāpumiem var informēt attālināti pa e-pastu: pasvaldibaspolicija@skrunda.lv   vai pa tālruni: 63331154, 29106501.

14. Skrundas kultūras nams - klātienē NESTRĀDĀ.

15. Skrundas novada bibliotēkas nodrošina grāmatu izsniegšanu klātienē.

16. SIA “Skrundas komunālā saimniecība”  – tālr. 63331258, e-pasts pasts@sks.lv. Darbinieki pie klientiem izbrauc tikai, ja ir avārijas situācija.

17. Skrundas autoosta strādā ierastajā režīmā. Aicinām ievērot valstī noteiktos ierobežojumus.

18. Skrundas tirgus turpina darbu. Apmeklējot tirgu, obligāti jāizmanto sejas maska, kā arī jāievēro 2 m distance no pārējiem pircējiem.