Pašvaldības policija uzsāk pārbaudes un aicina iedzīvotājus noslēgt līgumus par atkritumu apsaimniekošanu

Pašvaldības policija uzsāk pārbaudes un aicina iedzīvotājus noslēgt līgumus par atkritumu apsaimniekošanu

Novembra sākumā Kuldīgas novada pašvaldības policija uzsākusi pārbaudīt, vai iedzīvotājiem ir noslēgti atkritumu apsaimniekošanas līgumi. Pārbaudes tiks veiktas tikai bijušā Kuldīgas novada teritorijā, jo Skrundā un Alsungā par atkritumu apsaimniekošanu atbild SIA “Eco Baltia vide” un SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts”. 

Kuldīgas novada pašvaldības saistošie noteikumi nosaka, ka nekustamā īpašuma īpašnieks, lietotājs, apsaimniekotājs, ir atbildīgs par nekustamajā īpašumā radīto atkritumu savākšanu, šķirošanu un nogādāšanu līdz atkritumu tvertnei, par kuras iztukšošanu tam ar attiecīgo atkritumu apsaimniekotāju ir noslēgts līgums. 

Iedzīvotāji ir aicināti sazināties ar SIA “Kuldīgas komunālajiem pakalpojumiem”, zvanot pa tālruni 63322380, vai arī aizpildot elektronisku iesniegumu(https://kkp.lv/pakalpojumi/atkritumu-apsaimniekosana/sadzives-atkritumi/) un šo līgumu noslēgt. 

Vispirms policijas darbinieki pārbaudīs Kuldīgas pilsētu, bet janvārī plānots pārbaudīt pagastu teritorijas. Kārtības sargi izskaidros situāciju un īpašniekam izsniegs veidlapu, kurā būs norādītas paveicamās lietas. Tikmēr tie iedzīvotāji, kuri policijas darbinieku apsekošanas brīdī nebūs mājās, saņems vēstuli ar lūgumu desmit darbadienu laikā sakārtot šo jautājumu. Ja līgums ar SIA “Kuldīgas komunālajiem pakalpojumiem” netiks noslēgts, tad pašvaldības policija uzsāks administratīvo procesu. 

Policijas darbinieki vēsta, ka pārbaudēm ir jau pirmie rezultāti, jo aizvadītajā nedēļā vairākas mājsaimniecības ir noslēgušas līgumus. Kuldīgas novada pašvaldības policija saka paldies tiem iedzīvotājiem, kuri savlaicīgi un akurāti ir izpildījuši dotos norādījumus. 

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 43. panta pirmā daļa paredz, ka par nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanā piemēro brīdinājumu, vai naudas sodu fiziskajai personai no desmit līdz simt piecdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai – no piecdesmit līdz trīssimt naudas soda vienībām.