Paziņojums par detālplānojuma izstrādi

Paziņojums par detālplānojuma izstrādi

Skrundas novada pašvaldība paziņo, ka 28.05.2020. Skrundas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam Liepājas ielā 20, Skrundā, Skrundas novadā.