Pensionāru klubs “Skrundas ceriņi” aktīvi un darboties griboši

Pensionāru klubs “Skrundas ceriņi” aktīvi un darboties griboši

Šodien, 25. augustā, Skrundas novada pašvaldībā viesojās pensionāru kluba “Skrundas ceriņi” pārstāves Gita Johansone un Velga Bartašus.

Skrundas pensionāru klubs apvieno 67 seniorus, taču uz pasākumiem labprāt aicina arī pensionārus no citiem pagastiem un novadiem. Pagājušajā nedēļā Skrundas estrādē notika ikgadējais senioru saiets, kurā neizpalika bez mūzikas un jautriem dančiem.

Šodien “Skrundas ceriņu” pārstāves ar domes priekšsēdētāju Loretu Robežnieci pārrunāja aktivitātes, kas tiek plānotas tuvākajos mēnešos - Senioru diena, kas tiek atzīmēta 1. oktobrī, Pasaules talkas diena 19. septembrī, kad plānots turpināt iekopt skvēru pie Skrundas Mūzikas skolas, stādot rododendrus. Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece pastāstīja par Skrundā paveiktajiem darbiem un plānotajiem projektiem, kā arī tika spriests par turpmāko sadarbību un gaidāmo novadu reformu.

L. Robežniece pauda prieku par to, ka pensionāru klubs “Skrundas ceriņi” turpina aktīvi un radoši darboties, un gatavi iesaistīties gan kultūras, gan citos pasākumos.

 

Teksts un foto: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste