Pie Nīkrāces Saieta nama tapusi atpūtas vietiņa

Pie Nīkrāces Saieta nama tapusi atpūtas vietiņa

21. oktobrī pie Nīkrāces Saieta nama skanēja pateicības vārdi un jautras bērnu čalas, jo beidzot tika atklāts izlolotais projekts – āra atpūtas vietiņa.

Šis ir viens no sešiem projektiem, kas tika atbalstīts projektu konkursa "Mēs Skrundas novadam!" ietvaros. Pavisam tika saņemti 10 projektu pieteikumi no nevalstiskām organizācijām un neformālām iedzīvotāju grupām. Projekta "Atpūtas vieta pie Nīkrāces Saieta nama" mērķis bija izveidot atpūtas vietu Nīkrāces pagasta iedzīvotāju komunikācijas prasmju uzlabošanai un lietderīga laika pavadīšanai Nīkrāces Saieta nama apkārtnē.

Neformālās iedzīvotāju grupas vārdā Santa Knopkena pateicās visiem – gan Skrundas novada pašvaldībai par iespēju projekta ietvaros saņemt finansējumu, gan pagasta pārvaldei, jauniešiem, kā arī Mārim Brūverim, Mārim Tālbergam un SIA "Užuļi" par sniegto atbalstu šīs vietas un tās elementu tapšanā.

Jaunās izklaides iemēģināja ne tikai bērni, bet arī pieaugušie. Tika spēlēts badmintons un izlektas arī klasītes. Tapis ir liels koka galds ar soliem, kur brīvajos brīžos ikviens varēs atvilkt elpu, un tādas spēles kā:

  • Šautriņi.
  • Spēle "Dambrete".
  • Spēle "Domino".
  • Uz bruģa klasītes.
  • Uz bruģa pēdiņas.
  • Spēle "Krokets".
  • Spēle “Bocce”.
  • Spēle “Badmintons”.
  • Pašu gatavots boulings.
  • Pašu gatavota spēle.

Teksts un foto: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste