Plānoto notikumu kalendārs no 1. līdz 6. novembrim

Plānoto notikumu kalendārs no 1. līdz 6. novembrim

Iesniegumu pieņemšana kurināmā pabalstam

Iedzīvotāji, kuri apkurē izmanto malku, koksnes briketes un koksnes granulas, var pašvaldībā pieteikties valdības nodrošinātajam kurināmā pabalstam:

  • Iedzīvotāji, kuriem ir datora prasmes un iespēja autentificēties, aicināti pieteikties, izmantojot interneta vietni www.epakalpojumi.lv.
  • Ja datorprasmes nav pietiekamas, bet ir iespēja autentificēties, iedzīvotāji aicināti nākt pie bibliotekāriem kā pilsētu, tā pagastu bibliotēkās. Bibliotekāri palīdzēs autentificēties un pieteikties pabalstam.
  • Tie iedzīvotāji, kuriem nav iespējas autentificēties un nav pietiekamu datorprasmju prasmju, tiek gaidīti klientu apkalpošanas centros:

valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Kuldīgā, Pilsētas laukumā 2 (tālr. 26583246);

domes klientu apkalpošanas centrā Kuldīgā, Baznīcas ielā 1 tālr. 633 22469, 29579618);

valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Skrundā, Raiņa ielā 11;

sava pagasta pārvaldē pie lietvedes.

Lai neveidotos rinda un nebūtu ilgi jāgaida, lūdzam iepriekš pieteikties.

Nākot klātienē, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments un, ja īpašums, kurā jūs dzīvojat, nepieder jums vai jūs tur neesat, deklarēts – īres līgums.

Otrdien, 1. novembrī

10.00 pagastu pārvalžu vadītāja sanāksme. Norises vieta – Kuldīgas novada domes zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

No 13.00 līdz 17.00 konkursa “Kuldīgas uzņēmēju un amatnieku gada balvas 2022” komisijas locekļu apciemojumi pie izvirzītājiem pretendentiem.

16.00 Kuldīgas novada pašvaldības pārstāvji tiekas ar apartamentu turētājiem Kuldīgā. Norises vieta – Kuldīgas novada domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Trešdien, 2. novembrī

9.00 Kuldīgas novada domes Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

10.00 Kuldīgas novada pašvaldības izpilddirektore Ilze Dambīte-Damberga piedalās Latvijas Pašvaldību savienības Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas izbraukuma sēde. Norises vieta – videokonferences režīmā.

10.00 Kuldīgas novada domes Administratīvās komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

15.15 Kuldīgas novada domes Izglītības komisijas sēde. Norises vieta – videokonferences režīmā.

Ceturtdien, 3. novembrī

10.00 Kuldīgas novada domes Vecpilsētas vides komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada domes mazā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Tiek plānots sasaukt Kuldīgas novada domes ārkārtas sēdi. Norises vieta – Kuldīgas novada domes zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Piektdien, 4. novembrī

No 9.00 līdz 13.00 konkursa “Kuldīgas uzņēmēju un amatnieku gada balvas 2022” komisijas locekļu apciemojumi pie izvirzītājiem pretendentiem.

10.00 Kuldīgas novada pašvaldības izpilddirektore Ilze Dambīte-Damberga piedalās Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas sanāksmē. Norises vieta – Doles Tautas namā, Rīgas ielā 26, Ķekavā.

PLĀNOTO NOTIKUMU KALENDĀRS