Plānoto notikumu kalendārs no 10. līdz 16. oktobrim

Plānoto notikumu kalendārs no 10. līdz 16. oktobrim

Iesniegumu pieņemšana kurināmā pabalstam Iedzīvotāji, kuri apkurē izmanto malku, koksnes briketes un koksnes granulas, var pašvaldībā pieteikties valdības nodrošinātajam kurināmā pabalstam:

  • Iedzīvotāji, kuriem ir datora prasmes un iespēja autentificēties, aicināti pieteikties, izmantojot interneta vietni www.epakalpojumi.lv.
  • Ja datorprasmes nav pietiekamas, bet ir iespēja autentificēties, iedzīvotāji aicināti nākt pie bibliotekāriem kā pilsētu, tā pagastu bibliotēkās. Bibliotekāri palīdzēs autentificēties un pieteikties pabalstam.
  • Tie iedzīvotāji, kuriem nav iespējas autentificēties un nav pietiekamu datorprasmju prasmju, tiek gaidīti klientu apkalpošanas centros:
    • valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Kuldīgā, Pilsētas laukumā 2 (tālr. 26583246); o domes klientu apkalpošanas centrā Kuldīgā, Baznīcas ielā 1 tālr. 633 22469, 29579618);
    • valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Skrundā, Raiņa ielā 11;
    • sava pagasta pārvaldē pie lietvedes.

Lai neveidotos rinda un nebūtu ilgi jāgaida, lūdzam iepriekš pieteikties. Nākot klātienē, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments un, ja īpašums, kurā jūs dzīvojat, nepieder jums vai jūs tur neesat, deklarēts – īres līgums.

Pirmdien, 10. oktobrī

Kuldīgas novada domes prieksšēdētāja Inga Bērziņa piedalās Eiropas Reģionu komitejas plenārsēdē. Norises vieta – Brisele.

Trešdien, 12. oktobrī 

Kuldīgas novada pašvaldībā viesosies delegācija no Fudži pilsētas Japānā, lai iepazītos ar Kuldīgu, pašvaldības darbu un pārrunātu iespējamo abu pašvaldību sadarbību. Norises vieta: Kuldīga.

Būvvaldes vadītāja Jana Jākobsone un Kuldīgas attīstības aģentūras vadītājas vietnieks Kaspars Rasa uzstāsies ar prezentāciju “Kuldīgas vecpilsēta. UNESCO. Vēsturiskā mantojuma saglabāšana un atbalstīšana” uzstāsies Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLI-431 “Starpreģionu sadarbība ilgtspējīgai, integrētai un viedai plānošanai” (Viedā plānošana / SMART PLANNING) noslēguma konferencē. Norises vieta – Ventspils.

Ceturtdien, 13. oktobrī

Kuldīgas novada pašvaldības delegācija domes priekšsēdētāja vietnieces Nellijas Kleinbergas vadībā pēc sadraudzības pilsētas Mchetas ielūguma no 13. līdz 16. oktobrim viesosies Mchetā, Gruzijā, lai pārrunātu turpmāko abu pašvaldību sadarbību un apmeklētu Mchetas pilsētas svētkus.

Piektdien, 14. oktobrī

12.00-16.00 Laulību reģistrācija. Norises vieta – domes lielā un mazā zāle, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

PLĀNOTO NOTIKUMU KALENDĀRS