Plānoto notikumu kalendārs no 14. līdz 20. novembrim

Plānoto notikumu kalendārs no 14. līdz 20. novembrim

Iesniegumu pieņemšana kurināmā pabalstam

Iedzīvotāji, kuri apkurē izmanto malku, koksnes briketes un koksnes granulas, var pašvaldībā pieteikties valdības nodrošinātajam kurināmā pabalstam:

  • Iedzīvotāji, kuriem ir datora prasmes un iespēja autentificēties, aicināti pieteikties, izmantojot interneta vietni www.epakalpojumi.lv.
  • Ja datorprasmes nav pietiekamas, bet ir iespēja autentificēties, iedzīvotāji aicināti nākt pie bibliotekāriem kā pilsētu, tā pagastu bibliotēkās. Bibliotekāri palīdzēs autentificēties un pieteikties pabalstam.
  • Tie iedzīvotāji, kuriem nav iespējas autentificēties un nav pietiekamu datorprasmju prasmju, tiek gaidīti klientu apkalpošanas centros:

valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Kuldīgā, Pilsētas laukumā 2 (tālr. 26583246);

domes klientu apkalpošanas centrā Kuldīgā, Baznīcas ielā 1 tālr. 633 22469, 29579618);

valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Skrundā, Raiņa ielā 11;

sava pagasta pārvaldē pie lietvedes.

Lai neveidotos rinda un nebūtu ilgi jāgaida, lūdzam iepriekš pieteikties.

Nākot klātienē, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments un, ja īpašums, kurā jūs dzīvojat, nepieder jums vai jūs tur neesat, deklarēts – īres līgums.

 

Līdz 30. novembrim iedzīvotāji ir aicināti pieteikties konkursam “Kuldīgas novada pašvaldības līdzekļu piešķiršana kultūras pieminekļu restaurācijai, atjaunošanai un konservācijai Kuldīgas novadā”.

Pirmdien, 14. novembrī

No 14. līdz 16. novembrim Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Artis Roberts un Digitālo inovāciju centra vadītājs Artis Gustovskis piedalās Kurzemes plānošanas reģiona organizētajā labās prakses apgūšanas braucienā uz Tartu un Tallinu, lai iepazītu Igaunijas pašvaldību pieredzi inovāciju, viedo tehnoloģiju un digitalizāciju jomā.

13.00 Kuldīgas novada domes Atsavināšanas komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada domes mazajā zālē, Kuldīgā.

Otrdien, 15. novembrī

9.40 Kuldīgas novada domes vadība tiekas ar Pasaules čempionāta aršanā organizatoriem. Norises vieta – Kuldīgas novada domes 201. kabinetā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

No 13.00 līdz 17.00 konkursa “Kuldīgas uzņēmēju un amatnieku gada balvas 2022” komisijas locekļu apciemojumi pie izvirzītājiem pretendentiem.

Ceturtdien, 17. novembrī

14.00 Kuldīgas novada domes Finanšu komitejas sēde. Norises vieta – videokonferences režīmā.

19.00 Kuldīgas novada domes priekšsēdētaja Inese Astaševska piedalās Skrundas Kultūras nama amatiermākslas kolektīvu valsts svētku koncertā “Es lepojos ar Tevi, Latvija!”. Norises vieta – Skrundas kultūras nams.

Piektdien, 18. novembrī

18.00 Latvijas Republikas 104. gadadienas svētku koncerts. Piedalās Kuldīgas novada kopkoris un solisti. Norises vieta – Kuldīgas Rātslaukumā.

17.00 – 18.00 un no 19.30 – 20.30 Ventas rumba izgaismota Latvijas kroga krāsās.

Svētdien, 20. novembrī

Svecīšu vakars Kuldīgas kapsētās:

  • Meža kapos;
  • Kalna kapos;
  • Annas kapos.

PLĀNOTO NOTIKUMU KALENDĀRS